survey

Listen:
 /sɜːˈveɪ/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of opinions)sondaż m
 This survey was conducted by phone and asked people's political opinions.
 Ten sondaż przeprowadzono telefonicznie i pytano ludzi o ich opinie na temat polityki.
survey [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (measure for mapping)mierzyć ndk.
  zmierzyć dk.
 They surveyed the property to get the map drawn right.
 Zmierzyli tę posiadłość, aby poprawnie sporządzić mapę.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (map)plan m
 The survey even shows where the trees are in the area.
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (overview)przegląd m
 The survey of the art market was extremely well done.
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of examining a house)przegląd techniczny m + przym.
 The survey of the house by the inspector lasted for two hours.
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assessment of a house)protokół z przeglądu technicznego wyr.
 The inspector had the survey ready two days after the inspection.
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (surveying department)dział geodezyjny m + przym.
 We need to hand this matter over to survey now.
survey [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gather opinions)zbierać opinie ndk. + ż, l.mn.
  zebrać opinie dk. + ż, l.mn.
 He surveyed the group to see where they wanted to go to lunch.
survey [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examine a house)robić przegląd techniczny zwrot ndk.
  zrobić przegląd techniczny zwrot dk.
 We had an inspector come to survey the house.
survey [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (scrutinize)analizować ndk.
  przeanalizować dk.
 The chess player surveyed the board before making his next move.
 Szachista przeanalizował sytuację na szachownicy przed wykonaniem następnego posunięcia.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
OS nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, acronym (Ordnance Survey)system operujący m + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'survey' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "survey" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'survey'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: funny | dent

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.