translation

SpeakerListen:
 /trænzˈleɪʃən/


WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
translation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (document produced)przekład m
  tłumaczenie n
 He's just written a new translation of The Odyssey.
 Właśnie napisała nowy przekład Odysei.
translation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of translating)tłumaczenie n
 The translation took over a week to complete.
 To tłumaczenie zabrało ponad tydzień
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
literal translation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (word-for-word interpretation of another language)dosłowne tłumaczenie przym. + n
 The literal translation of guitarist Manitas de Plata's name is "Little hands of silver".
lost in translation adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (inadequately conveyed in another language)zagubiony w przekładzie przym.+przyim.+m
 Humor is often lost in translation.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'translation' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "translation" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'translation'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Romanian | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.