true

 /truː/


WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (factually correct)prawda ż
 Yes, it is true that I went to the shop yesterday.
 Tak, to prawda, że byłem wczoraj w sklepie.
true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (genuine, authentic)prawdziwy przym.
 Yes, this is a true Picasso.
 Tak, to jest prawdziwy Picasso.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
come true v (become reality, happen for real)urzeczywistniać się ndk.
  urzeczywistnić się dk.
 When she was young she believed that all her dreams would someday come true.
prove true viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be borne out, be shown to be accurate)udowadniać prawdę B ndk. + ż
  udowodnić prawdę B dk. + ż
 Should these allegations prove true, the governor will be in big trouble.
ring true brzmieć wiarygodnie ndk.+przys.
tried and true adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tested and trusted)sprawdzony, wypróbowany przym.
 Instead of using new approaches, many people prefer to use tried and true methods.
true believer tłumaczenie niedostępne
true blue adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (loyal, faithful)prawdziwy, najprawdziwszy przym.
 A true blue fan remains loyal even when his team loses.
true blue adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK, figurative, informal (politics: Conservative)patriotyczny przym.
true faith nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (devotion, strong belief)prawdziwa wiara, szczera wiara przym.+ż
 Every religious zealot believes that theirs is the one true faith.
true love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (romantic infatuation)prawdziwa miłość przym.+ż
 When I was a teenager every one of my infatuations was true love.
true love nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fated romantic partner )prawdziwa miłość przym.+ż
 After eighteen years apart, she was reunited with her true love.
true meaning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (real significance)prawdziwe znaczenie przym.+n
 All of the holiday advertising makes us forget the true meaning of Christmas.
true north nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (direction of North Pole)północ geograficzna ż+przym.
 True north is not the same as magnetic north.
true north advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the direction of North Pole)na północ przyim.+ż
true to form jak to zwykle
true to life,
true-to-life
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(realistic)realistyczny przym.
Uwaga: hyphens used when term is an adj before a noun
 Critics praised the film for its true-to-life depiction of drug addiction.
true to the spirit adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in keeping with [sth]'s essence)zgodny z duchem przym.+przyim.+m
 I think his interpretation of the song was true to the spirit of the original.
true up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make level, align)wyrównywać B ndk.
  wyrównać B dk.
 The wall is five degrees out of line; we have to true it up.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'true' found in these entries
In the English description:Dyskusje na forum ze słowami "true" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'true'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.