twenty

SpeakerListen:
 /ˈtwentɪ/


WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Główne tłumaczenia
twenty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (number)dwadzieścia licz.
 She bought twenty books in one day.
 Kupiła dwadzieścia książek w ciągu jednego dnia.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2015:

Formy złożone:
twenty dollar bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (bank note worth 20 dollars)banknot dwudziestodolarowy m+przym.
 Wow, would you look at that, I just found a twenty dollar bill on the ground!
twenty eight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 28)dwadzieścia osiem liczeb.
 There are twenty eight days in February.
twenty eight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (28 of [sth])jedna dwudziesta ósma liczeb.
twenty eight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (28 years old)dwadzieścia osiem liczeb.
 He turned twenty eight last week.
twenty first adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ordinal number: 21st)dwudziesty pierwszy liczeb.
 The twenty first name on the list is on the second page.
twenty first advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in 21st place)dwudziesty pierwszy liczeb.
twenty five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 25)dwadzieścia pięć liczeb.
 There are twenty five children in the class.
twenty five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (25 of [sth])jedna dwudziesta piąta liczeb.
 He requested twenty five of those screwdrivers.
twenty five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (25 years old)dwadzieścia pięć liczeb.
 She has a twenty five year old brother.
twenty four nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 24)dwadzieścia cztery liczeb.
twenty four adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (24 of [sth])jedna dwudziesta czwarta liczeb.
twenty four adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (24 years old)dwudziesty czwarty liczeb.
 My older sister is twenty four.
twenty nine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 29)dwadzieścia dziewięć liczeb.
twenty nine adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (29 of [sth])jedna dwudziesta dziewiąta liczeb.
twenty nine adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (29 years old)dwadzieścia dziewięć liczeb.
twenty one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 21)dwadzieścia jeden liczeb.
twenty one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (21 of [sth])jedna dwudziesta pierwsza liczeb.
twenty one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (21 years old)dwadzieścia jeden liczeb.
twenty seven nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 27)dwadzieścia siedem liczeb.
twenty seven adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (27 of [sth])jedna dwudziesta siódma liczeb.
 The teacher bought twenty seven pencils for her students.
twenty seven adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (27 years old)dwadzieścia siedem liczeb.
 Amy wanted to get married before she turned twenty seven.
twenty six nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 26)dwadzieścia sześć liczeb.
twenty six adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (26 of [sth])jedna dwudziesta szósta liczeb.
twenty six adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (26 years old)dwadzieścia sześć liczeb.
twenty three nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 23)dwadzieścia trzy liczeb.
 Twenty-three is the ninth prime number.
twenty three adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (23 of [sth])jedna dwudziesta trzecia liczeb.
 The debate was adjourned at twenty-three minutes past ten.
twenty three adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (23 years old)dwadzieścia trzy liczeb.
 She left Canada at the age of twenty-three.
twenty two nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 22)dwadzieścia dwa liczeb.
twenty two adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (22 of [sth])jedna dwudziesta druga liczeb.
twenty two adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (22 years old)dwadzieścia dwa liczeb.
twenty-first nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ordinal number: 21st)dwudziesty pierwszy liczeb.
twenty-first adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (21st in a sequence)dwudziesty pierwszy liczeb.
twenty-five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 25)dwadzieścia pięć liczeb.
twenty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (25 years old)dwadzieścia pięć lat
twenty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (25: of [sth])dwadzieścia pięć liczeb.
twenty-five cents nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (coins worth quarter of a dollar)dwadzieścia pięć centów
 One quarter equals 25 cents.
twenty-five percent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a quarter)dwadzieścia pięć procent
 Twenty-five percent is a quarter of one hundred.
twenty-five percent adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (a quarter)dwadzieścia pięć procent
twenty-four nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 24)dwadzieścia cztery liczeb.
twenty-four adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (24 years old)dwadzieścia cztery lata
 He was twenty-four years old when he got married for the first time.
twenty-four adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (24: of [sth])dwadzieścia cztery liczeb.
twenty-one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 21)dwadzieścia jeden liczeb.
 Twenty-one comes before twenty-two.
twenty-one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (21 years old)dwadzieścia jeden lat
twenty-one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (21: of [sth])dwadzieścia jeden liczeb.
 Yesterday I saw twenty-one birds in the tree in my backyard.
twenty-two nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 22)dwadzieścia dwa liczeb.
twenty-two adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (22 years old)dwadzieścia dwa lata
twenty-two adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (22: of [sth])dwadzieścia dwa liczeb.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'twenty' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "twenty" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'twenty'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Pobierz darmową aplikację na Android lub iPhona.

Android AppiPhone App

Zgłoś niestosowną reklamę.