twenty

Listen:
 /ˈtwɛntɪ/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
twenty,
20
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 20)dwadzieścia licz.
 Twenty is an even number.
twenty,
20
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(20 of [sth])dwadzieścia licz.
 She bought twenty books in one day.
twenty,
20
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(20 years old) (lat)dwadzieścia licz.
 I'll be twenty next month.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
twenty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (bill: 20 dollars) (potoczny)dwudziestka ż
 The suitcase was full of twenties.
twenty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (note: 20 pounds) (potoczny)dwudziestka ż
 Paul borrowed a twenty from his brother.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
twenty dollar bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (bank note worth 20 dollars)banknot dwudziestodolarowy m + przym.
 Wow, would you look at that, I just found a twenty dollar bill on the ground!
twenty eight nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 28)dwadzieścia osiem licz.
 There are twenty eight days in February.
twenty eight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (28 of [sth])jedna dwudziesta ósma licz.
twenty eight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (28 years old)dwadzieścia osiem licz.
 He turned twenty eight last week.
twenty first adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ordinal number: 21st)dwudziesty pierwszy licz.
 The twenty first name on the list is on the second page.
twenty seven adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (27 years old)dwadzieścia siedem licz.
 Amy wanted to get married before she turned twenty seven.
twenty six adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (26 years old)dwadzieścia sześć licz.
twenty-first,
21st
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in 21st position, place)dwudziesty pierwszy licz.
twenty-five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 25)dwadzieścia pięć licz.
twenty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (25 years old)dwadzieścia pięć lat
twenty-five adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (25: of [sth])dwadzieścia pięć licz.
twenty-five cents nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (coins worth quarter of a dollar)dwadzieścia pięć centów
 One quarter equals 25 cents.
twenty-five percent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a quarter)dwadzieścia pięć procent
 Twenty-five percent is a quarter of one hundred.
twenty-five percent,
25 percent,
25%
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(a quarter: of [sth])dwadzieścia pięć procent
twenty-four nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 24)dwadzieścia cztery licz.
twenty-four adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (24 years old)dwadzieścia cztery lata
 He was twenty-four years old when he got married for the first time.
twenty-four adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (24: of [sth])dwadzieścia cztery licz.
twenty-four carat,
24-carat
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
figurative, informal (genuine) (przenośny: prawdziwy)stuprocentowy przym.
 If John believes that, he is a 24-carat idiot.
twenty-one nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 21)dwadzieścia jeden licz.
 Twenty-one comes before twenty-two.
twenty-one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (21 years old)dwadzieścia jeden lat
twenty-one adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (21: of [sth])dwadzieścia jeden licz.
 Yesterday I saw twenty-one birds in the tree in my backyard.
twenty-two nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cardinal number: 22)dwadzieścia dwa licz.
twenty-two adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (22 years old)dwadzieścia dwa lata
twenty-two adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (22: of [sth])dwadzieścia dwa licz.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'twenty' found in these entries
In the English description:
Collocations: she is [around, about] twenty, is in her twenties, the [house, car, ship] was built in the twenties, more...

Dyskusje na forum ze słowami "twenty" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'twenty'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | niderlandzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: show | nap

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.