underneath

Listen:
 /ˌʌndəˈniːθ/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
underneath preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (beneath)pod przyim.
 Few people had ever explored the tunnels underneath the city.
underneath advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (below)pod spodem przyim. + m
 The wall was too high for the prisoners to climb over it, so they tunnelled underneath.
underneath advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on the lower level or side)pod spodem przyim. + m
 The pumpkin had gone mouldy underneath.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
underneath adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lower, below)poniżej przyim.
 They kept the prisoners in an underneath chamber.
underneath advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (text: further down)poniżej przys.
 Please see underneath for further details.
underneath nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lower side)spód m
 Anton turned the rock over and looked at the underneath.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'underneath' found in these entries
In the English description:

Dyskusje na forum ze słowami "underneath" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'underneath'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | niderlandzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: anyway | cross

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.