WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

wash water


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "wash" wyświetlono poniżej.

Zobacz także:water

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
wash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clean)myć ndk.
  umyć dk.
 Don't forget to wash your hands.
 Nie zapomnij umyć rąk.
wash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of washing)pranie n
 She does the wash every Sunday.
 Ona robi pranie w każdą niedzielę.
wash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (oneself)myć się zwr. ndk.
  umyć się zwr. dk.
 I'd like to wash before dinner.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
wash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clothes to be washed)rzeczy do prania wyr.
  (potoczny)brudy m, l.mn.
 Your shirt's in the wash.
wash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clean clothes)pranie n
 She hung the wash on the line.
wash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lapping of waves)uderzenia fal n, l.mn. + ż, l.mn.
 They had to protect the house from the wash of the sea.
wash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound of lapping water)plusk fal m + ż, l.mn.
 We sat back and listened to the wash of the river on the rocks.
wash,
the wash
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(act of doing laundry)pranie n
 I can't go out this evening because I'm doing the wash.
wash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do laundry)prać ndk.
  uprać dk.
 On Mondays I wash, iron, mop and tidy up.
wash [sth] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove)zmywać coś z czegoś zwrot ndk.
  zmyć coś z czegoś zwrot dk.
 Soap will wash the ink from your fingers.
wash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clean: dishes)zmywać ndk.
  zmyć dk.
 You can wash and I'll dry.
wash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lap at: shore)obmywać ndk.
  obmyć dk.
 The Mediterranean washes the shores of southern France.
wash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (launder: clothes)prać ndk.
  wyprać dk.
 These jeans need to be washed.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
car wash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (facility where cars are cleaned)myjnia samochodów ż + m, l.mn.
 My car is so dirty that I must take it to the car wash.
wash away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove by cleaning)zmywać ndk.
  zmyć dk.
 Saliva helps wash bacteria away from the teeth.
wash basin,
washbasin
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bathroom sink)umywalka ż
 There is a wash basin in each bedroom.
wash down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (food: accompany with a drink)popijać ndk.
  popić dk.
 I need some milk to wash down these cookies.
wash down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clean thoroughly)zmywać ndk.
  zmyć dk.
 Wash down the cutting board with hot water and plenty of soap to kill the bacteria.
wash off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove by cleaning)zmywać ndk.
  zmyć dk.
 Go to the bathroom and wash off the chocolate on your face.
wash over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (water: cover)przykrywać ndk.
  przykryć dk.
wash over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (have little impact on)spływać po ndk. + przyim.
  spłynąć po dk. + przyim.
wash up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be brought to shore by the tide)wyrzucać na brzeg zwrot ndk.
  wyrzucić na brzeg B dk. + przyim. + m
 The driftwood was washed up on the beach.
wash up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (clean: dishes)zmywać ndk.
  zmyć dk.
 Scrambled eggs make the pan hard to wash up.
wash up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK (clean dishes)zmywać ndk.
  pozmywać dk.
 After I cooked dinner, I had to wash up.
wash up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US (wash face and hands)myć się zwr. ndk.
  umyć się zwr. dk.
 Go and wash up for dinner.
wash up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (to wear out, become ineffective)słabnąć ndk.
 He was a top sportsman but now he's totally washed up.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "wash water" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'wash water'.

In other languages: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | Dutch | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Advertisements

Word of the day: Intermediate+ clog

Advertisements
Zgłoś niestosowną reklamę.