WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

wash water


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "wash" wyświetlono poniżej.

Zobacz także:water

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
wash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clean)myć ndk.
  umyć dk.
 Don't forget to wash your hands.
 Nie zapomnij umyć rąk.
wash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of washing)pranie n
 She does the wash every Sunday.
 Ona robi pranie w każdą niedzielę.
wash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (oneself)myć się zwr. ndk.
  umyć się zwr. dk.
 I'd like to wash before dinner.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
wash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clothes to be washed)rzeczy do prania wyr.
  (potoczny)brudy m, l.mn.
 Your shirt's in the wash.
wash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clean clothes)pranie n
 She hung the wash on the line.
wash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lapping of waves)uderzenia fal n, l.mn. + ż, l.mn.
 They had to protect the house from the wash of the sea.
wash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound of lapping water)plusk fal m + ż, l.mn.
 We sat back and listened to the wash of the river on the rocks.
wash,
the wash
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(act of doing laundry)pranie n
 I can't go out this evening because I'm doing the wash.
wash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (do laundry)prać ndk.
  uprać dk.
 On Mondays I wash, iron, mop and tidy up.
wash [sth] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove)zmywać coś z czegoś zwrot ndk.
  zmyć coś z czegoś zwrot dk.
 Soap will wash the ink from your fingers.
wash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clean: dishes)zmywać ndk.
  zmyć dk.
 You can wash and I'll dry.
wash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lap at: shore)obmywać ndk.
  obmyć dk.
 The Mediterranean washes the shores of southern France.
wash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (launder: clothes)prać ndk.
  wyprać dk.
 These jeans need to be washed.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
car wash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (facility: vehicle cleaning)myjnia samochodów ż + m, l.mn.
 My car is so dirty that I must take it to the car wash.
do the dishes,
wash the dishes (US),
do the washing-up,
wash up (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (wash plates, etc.)myć naczynia, zmywać naczynia ndk. + n, l.mn.
  umyć naczynia, zmyć naczynia dk. + n, l.mn.
 I'll cook for both of us if you promise to do the dishes afterwards. Mark is a wonderful husband - he even does the washing up.
hand basin,
washbasin
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sink for washing hands)umywalka ż
 There is a washbasin in each room.
wash away vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove by cleaning)zmywać ndk.
  zmyć dk.
 Saliva helps wash bacteria away from the teeth.
wash down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (food: accompany with a drink)popijać ndk.
  popić dk.
 I need some milk to wash down these cookies.
wash down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clean thoroughly)zmywać ndk.
  zmyć dk.
 Wash down the cutting board with hot water and plenty of soap to kill the bacteria.
wash off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove by cleaning)zmywać ndk.
  zmyć dk.
 Go to the bathroom and wash off the chocolate on your face.
wash [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (make faded)płowieć ndk.
  wypłowieć dk.
 All that sunshine washed out my hair.
 Od tego słońca wypłowiały mi włosy.
wash [sth] out vtr + adv (dirt: remove)spierać ndk.
  sprać dk.
 Do you think we'll be able to wash that ink stain out?
wash [sth] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (dirt: remove from [sth])spierać coś z czegoś ndk. + przyim.
  sprać coś z czegoś dk. + przyim.
 I washed the soup stain out of the tablecloth.
wash [sth] out vtr + adv (clean inside)płukać ndk.
  wypłukać dk.
 When she was naughty, her mother would wash her mouth out with soap and water.
wash over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (water: cover)przykrywać ndk.
  przykryć dk.
wash over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (have little impact on)spływać po ndk. + przyim.
  spłynąć po dk. + przyim.
wash up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be brought to shore by the tide)wyrzucać na brzeg zwrot ndk.
  wyrzucić na brzeg zwrot dk.
 The driftwood was washed up on the beach.
wash up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." UK (clean: dishes)zmywać ndk.
  zmyć dk.
 Scrambled eggs make the pan hard to wash up.
wash up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." UK (clean dishes)zmywać ndk.
  pozmywać dk.
 After I cooked dinner, I had to wash up.
wash up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US (wash face and hands)myć się zwr. ndk.
  umyć się zwr. dk.
 Go and wash up for dinner.
wash up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (to wear out, become ineffective)słabnąć ndk.
 He was a top sportsman but now he's totally washed up.
washbasin,
wash basin
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sink: in bathroom, etc.)umywalka ż
 There is a washbasin in each room.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "wash water" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'wash water'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | niemiecki | szwedzki | niderlandzki | rosyjski | rumuński | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: away | fair

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.