watch

Listen:
 /wɒtʃ/


WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Główne tłumaczenia
EnglishPolish
watch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (observe)obserwować ndk.
  zaobserwować dk.
 He watched the fight in the park.
 Obserwował bójkę w parku.
watch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (observe)przyglądać się zwr. ndk.
  przyjrzeć się zwr. dk.
 Frank prefers to watch, not participate.
 Frank woli przyglądać się niż uczestniczyć.
watch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (keep under observation)pilnować ndk.
  dopilnować, upilnować dk.
 The nurses are watching the children.
 Pielęgniarki pilnują dzieci.
watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (timepiece)zegarek m
 My watch says that it is three o'clock.
 Mój zegarek wskazuje, że jest trzecia godzina.
watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time keeping guard)warta ż
 The private just spent four hours on watch.
 Szeregowy właśnie spędził cztery godziny na warcie.
watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time on duty) (żołnierz)warta ż
  (marynarz)wachta ż
 My watch is about to start.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
EnglishPolish
watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vigil)czuwać ndk.
 The families are keeping watch until the sailors return.
 Rodziny czuwają aż do powrotu żeglarzy.
watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (close observation)obserwacja ż
 The doctors want to keep the patient under watch.
watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (watchman)stróż m
  (uzbrojony)strażnik m
 Shh! The watch is coming!
watch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (keep guard)czuwać ndk.
 You must not sleep tonight. You must watch in case of burglars.
watch [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (keep under guard)pilnować kogoś/czegoś ndk.
 The guards have to watch the inmates.
watch [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (contemplate)przyglądać się komuś/czemuś zwr. ndk.
  obserwować kogoś/coś ndk.
 Janet is sitting in the park, watching the clouds.
watch [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (oversee)nadzorować ndk.
 The supervisor is watching our progress.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2017:

Formy złożone:
EnglishPolish
digital watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (watch displaying time digitally)zegarek cyfrowy m + przym.
 A digital watch displays the time by numbers rather than by the position of the hands.
keep watch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (observe, maintain a vigil)pilnować, obserwować ndk.
  popilnować, poobserwować dk.
 The birdwatchers kept watch so that nobody would steal the eagle's eggs from the nest.
keep watch over [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (observe, monitor)pilnować coś/kogoś ndk.
  opiekować się czymś/kimś zwr. ndk.
 The lifeguards are keeping watch over the beach.
neighborhood watch (US),
neighbourhood watch (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(surveillance program)straż sąsiedzka ż + przym.
night watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surveillance or guard kept at night)warta nocna ż + przym.
 I was working as a night watch at the bank when the earthquake struck.
on the watch for [sth/sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (looking for)z uwagą na wyr.
 The park ranger was always on the watch for poachers and forest fires.
pocket watch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small clock kept in a pocket)zegarek kieszonkowy m + przym.
 My grandfather had a pocket watch that he kept in his waistcoat.
watch band nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (strap of a wristwatch)pasek do zegarka wyr.
 I replaced my old watch band with a genuine leather one.
watch bracelet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metal strap of a wristwatch)bransoletka do zegarka wyr.
 This watch bracelet is too loose.
watch chain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metal chain of a pocket watch)łańcuszek do zegarka wyr.
watch closely viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (observe)bacznie obserwować przys.+B ndk.
watch for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be vigilant for, expect to see)wyglądać na, czyhać na ndk. + przyim.
 Watch for falling rocks along that road.
watch out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be vigilant or careful)uważać ndk.
 When you drive in winter you have to watch out for icy patches.
watch out interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (be careful, beware)uwaga wykrz.
  uważaj wykrz.
 Watch out! - there's an icy patch up ahead.
watch over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (keep under surveillance)pilnować ndk.
 Watch over him while I call the police.
watch over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take care of, look out for)czuwać nad ndk. + przyim.
 Watch over the baby while I prepare his bath.
watch pocket nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (small pocket in clothing for a watch)kieszeń na zegarek wyr.
watch strap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (band of a wristwatch)pasek do zegarka wyr.
 Cheap watch straps often fall to pieces very quickly.
watch TV v abbr (watch television)oglądać TV ndk. + n
 One of my favorite hobbies is watching TV with my family.
watch your step v literal (be careful where you tread)uważnie stawiać kroki
 The path has a loose stone. Watch your step!
watch your step v figurative (be cautious about what you do) (przenośny)uważnie stawiać kroki
 He is very irritable so watch your step when you talk to him!
watchband,
watch band,
watch strap
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(strap of a wristwatch)pasek do zegarka wyr.
 The watchband is available in several different colours.
wristband,
watchband,
watch band
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(strap of a wristwatch)tłumaczenie niedostępne
 I need to replace the wristband on my watch because it is broken.
wristwatch,
watch
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(timepiece worn on the wrist)zegarek na rękę wyr.
 This wristwatch is old, but it is still accurate.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'watch' found in these entries
In the English description:
Collocations: watch [TV, television, the show, a movie, videos, the game], a [pocket, wrist, marine] watch, watch [strap, hands, face, mechanism], more...

Dyskusje na forum ze słowami "watch" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'watch'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy

Word of the day: spare | scale

Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.