WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
-fold,
fold
suffixsuffix: Added to end of word stem--for example, friendless = friend+less.
(multiplied by, times)multiplu s.m.
 For example: threefold, three-fold
-fold,
fold
suffixsuffix: Added to end of word stem--for example, friendless = friend+less.
(having stated number of parts)părți s.f.
 For example: fivefold, five-fold
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
fivefold,
five-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having five parts)cu cinci părți loc.adj
fivefold,
five-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(quintuple, times five)încincit adj.
fivefold,
five-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by five, five times)de cinci ori loc.adv.
fivefold,
five-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in five ways)în cinci feluri loc.adv.
fourfold,
four-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having four parts)împătrit adj.
  cuadruplu adj.
fourfold,
four-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by four, four times)împătrit adv.
  de patru ori loc.adv.
sevenfold,
seven-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(times seven)înșeptit adj.
sevenfold,
seven-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by seven, seven times)înșeptit adv.
sheepfold,
sheep-fold
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(pen for sheep)țarc s.n.
  ocol s.n.
sixfold,
six-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by six, six times)înșesit adv.
  de șase ori loc.adv.
 The population of the town has grown sixfold over the past 50 years.
tenfold,
ten-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having ten parts)împărţit în zece adj.
 The process is tenfold, so make sure you are familiar with each step before you begin.
tenfold,
ten-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(times ten: in greatness, etc.)înzecit adj.
 James vowed tenfold revenge on the company that wronged him.
tenfold,
ten-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by ten, ten times)înzecit adv.
  de zece ori mai mult loc.adv.
 The population has increased tenfold in the last fifty years.
threefold,
three-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having three parts)din trei părţi loc.adj.
 The problem is threefold, so it cannot be solved easily.
threefold,
three-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(treble, triple, times three)triplu adj.
  întreit adj.
 There was a threefold increase in sales last month.
threefold,
three-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(by three, three times)triplu adv.
  întreit adv.
 The size of the student body has increased threefold in the past twenty years.
threefold,
three-fold
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(stage scenery)paravan s.f.
twofold,
two-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having two parts)cu două părți, în două părți loc.adj.
  dublu adj.
 There is a twofold explanation for this phenomenon.
twofold,
two-fold
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(double, times two)dublu adj.
 There had been a twofold increase in business.
twofold,
two-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(doubly, by two)de două ori loc.adv.
  dublu adv.
 They hope to increase their profits twofold.
twofold,
two-fold
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in two ways)în două moduri loc.adv.
twofold,
two-fold
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(stage scenery) (scenă)culisă făcută din două părți s.f.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'-fold' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) '-fold' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a '-fold'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: Intermediate+ Word of the Day: sly | lush

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.