able

Listen:
 /ˈeɪbəl/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
able adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (capable)capabil adj.
  competent adj.
 The new employee is an able young woman.
 Noua angajată este o tânără foarte capabilă.
 Noua angajată este o tânără foarte competentă.
able to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (can, capable of [sth])a putea să, a reuși să vb.tranz.
  capabil adj.
  în stare loc.adj.
 Claire wasn't able to reach the jar on the top shelf.
able adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (can, capable)a putea vb.tranz.
  a avea posibilitatea loc.vb.
  disponibil, dispus adj.
 Please help if you're able.
able,
ible
suffixsuffix: Added to end of word stem--for example, friendless = friend+less.
(adjective: capable of, fit for [sth])-abil, -ibil sufix
 For example: teachable, irresistible
 De exemplu: irezistibil, imputabil.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
able adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (talented)priceput adj.
  talentat adj.
 Lenny is the most able copywriter we have.
 Lenny este cel mai priceput copywriter al nostru.
 Lenny este cel mai talentat copywriter al nostru.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Forme compuse:
EnglezăRomână
able seaman nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, historical (navy: experienced sailor)marinar timonier s.m.
able seaman nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who works on ship's deck)marinar s.m.
able to adapt adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (adaptable, not resistant to change)capabil de a se adapta adj.
 We are looking for an employee who is able to adapt to a variety of situations.
able-bodied adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not physically disabled)întreg la trup adj.
 We need all able-bodied men in the village to help fill sand bags before the river crests.
best able to adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (most capable of)cel mai capabil de / apt pentru adj.
 The promotion should go to the one best able to handle the responsibility.
not be able viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be unable, be incapable)a nu fi în stare / capabil loc.vb.
 If you have another beer you will not be able to drive home.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'able' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'able' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'able'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: above | bare

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.