absolute

SpeakerListen:
 /ˈæbsəluːt/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2016:

Traduceri principale
absolute adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (complete)absolut adj.
  complet, deplin, nelimitat adj.
absolute nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] not relative) (care nu e relativ)categoric adj.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2016:

Forme compuse:
absolute certainty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] that is certain to happen)siguranţă absolută s.f.
absolute certainty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] incontestably true)certitudine absolută s.f.
absolute humidity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mass ratio of water to air)umiditate absolută s.f.
 The absolute humidity is at 40% which means it will be more comfortable.
absolute magnitude nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measurement of a star's brightness)magnitudine absolută s.f.
 High absolute magnitude does not mean that a star is brighter, because distant stars appear dimmer than close ones.
absolute majority majoritate absolută
absolute maximum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (greatest or largest possible)maxim absolut s.n.
absolute minimum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (smallest or least possible)minim absolut s.n.
absolute monarch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (king or queen with unrestricted power)monarh absolut s.m.
 Queen Elisabeth I can be said to have been an absolute monarch.
absolute monarchy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (system of control by the monarchy)monarhie absolută s.f.
 Absolute monarchies are forms of dictatorship.
absolute power nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (total control, authoritarianism)putere absolută s.f.
 Hitler maintained absolute power in Nazi Germany.
absolute temperature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. thermodynamics (temperature measured on a scale with zero as the lowest gradation)temperatură absolută s.f.
absolute value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (numerical value of a number)valoare absolută s.f.
 The absolute value of -4 is 4.
absolute zero nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lowest possible temperature)zero absolut s.n.
 Absolute zero, zero degrees Kelvin, is -473 Fahrenheit or -273.15 Celsius.
the absolute truth nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] ultimately and universally true)adevăr absolut s.n.
 We'll probably never know the absolute truth about the life of Jesus Christ.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'absolute' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'absolute' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'absolute'.

In other languages: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Suedeză | Dutch | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Advertisements

Descarcă gratuit aplicațiile pentru Android și iPhone

Android AppiPhone App

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.