activity

Listen:
 /ækˈtɪvɪtɪ/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2016:

Traduceri principale
EnglishRomanian
activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (action) (acţiune)activitate s.f.
  operaţiune s.f.
 The company's illegal activities got it in trouble with the police.
 Activităţile ilegale ale companiei i-au creat probleme cu poliţia.
activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (liveliness) (agitaţie)agitaţie s.f.
  activitate
 The activity on the playground reflected the children's happy spirits.
 Agitaţia de pe terenul de joacă arăta cât de fericiţi erau copiii.
 
Traduceri suplimentare
EnglishRomanian
activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (occupation)ocupaţie, activitate s.f.
  preocupare s.f.
 The principal activity of a book reviewer is reading.
 Principala ocupaţie (activitate) a unui recenzor de cărţi e lectura.
activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (work)muncă s.f.
  lucru s.n.
 The activity on the shop floor appears disorganized, but the workers are building automobiles efficiently.
 Munca din atelier pare dezorganizată, dar muncitorii construiesc cu eficienţă maşini.
activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. countable (children's, school)activitate s.f.
  preocupare s.f.
 The pre-school had many activities to keep the kids occupied.
 Programul de preşcolari cuprindea multe activităţi care să-i ţină pe copii ocupaţi.
activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pastime, hobby)hobby s.n.
  distracție s.f.
 His favourite activity was playing golf.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2016:

Forme compuse:
EnglishRomanian
center of activity (US),
centre of activity (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(where action takes place)centru al activității s.n.
 The Telegraph Station in Alice Springs became the centre of activity in the area.
hive of activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (place: busy, lively)loc viu s.n.
  furnicar s.n.
 Every Sunday the church building turned into a hive of activity.
outdoor activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] which is done out of doors)activitate în aer liber s.f.
 My favourite outdoor activity is cycling.
social activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] done in company)activitate socială s.f.
 Some people enjoy walking in the countryside as a social activity.
social activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (interaction with others)activitate socială s.f.
sustained activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prolonged or continued action)activitate susţinută s.f.
sustained activity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (prolonged physical exertion)activitate susţinută s.f.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'activity' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'activity' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'activity'.

In other languages: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Suedeză | Dutch | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Advertisements

Descarcă gratuit aplicațiile pentru Android și iPhone

Android AppiPhone App

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.