afraid

Listen:
 /əˈfreɪd/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2016:

Traduceri principale
EnglishRomanian
afraid adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scared)a-i fi teamă loc.vb.
  speriat adj.
 You're trembling! Are you afraid?
afraid of [sth/sb] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scared of [sth], [sb])a se teme de vb.reflex.
  speriat, înfricoșat adj.
 When I was younger I was afraid of spiders.
afraid of doing [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scared to do [sth])reticent adj.
  temător adj.
 Joanne is afraid of trying new things in case she fails.
afraid that adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (with a clause: worried [sth] might happen)a se teme că vb.reflex.
 I'm afraid my money might run out before the end of the trip.
afraid of doing [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (worried about [sth] happening)îngrijorat adj.
  preocupat adj.
 Sam was afraid of losing his job.
afraid to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hesitant)a ezita să vb.tranz.
  a se teme de vb.reflex.
 I'm afraid to jump from the bridge into the river.
 
Traduceri suplimentare
EnglishRomanian
afraid adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (regretful)dezamăgit adj.
 I'm afraid that I didn't do a good job yesterday.
 Sunt dezamăgit că nu am făcut o treabă bună ieri.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2016:

Forme compuse:
EnglishRomanian
be afraid of vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fear, be scared of)a se teme de vb.reflex.
 I am afraid of what my mother will say when she finds out I broke the lamp.
I'm afraid so interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (yes, regretfully)Mă tem că da. expr.
  Da, din păcate! expr.
 "Do I really have to take the test?" "I'm afraid so. It's compulsory."
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'afraid' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'afraid' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'afraid'.

In other languages: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Suedeză | Dutch | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Advertisements

Descarcă gratuit aplicațiile pentru Android și iPhone

Android AppiPhone App

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.