amuse

Listen:
 /əˈmjuːz/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2016:

Traduceri principale
EnglishRomanian
amuse [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be funny)a distra, a binedispune vb.tranz.
  a face să râdă expr.
 John's jokes amused the whole family.
amuse [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hold [sb]'s attention)a capta atenția loc.vb.
  a distra vb.tranz.
 The new cartoon amused the older children, but the younger ones were not interested.
 
Traduceri suplimentare
EnglishRomanian
amuse vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (entertain)a distra vb.tranz.
  a amuza vb.tranz.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'amuse' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'amuse' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'amuse'.

In other languages: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Suedeză | Dutch | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Advertisements

Word of the day: Intermediate+ crank

Advertisements
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.