anthropomorphism

 /ˌænθrəʊpəˈmɔːfɪzəm/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2015:

Traduceri principale
anthropomorphism nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assigning human traits to [sth] )antropomorfizare s.f.
  atribuire de însuşiri omeneşti s.f.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'anthropomorphism' found in these entries


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'anthropomorphism' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'anthropomorphism'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Polish | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Descarcă gratuit aplicațiile pentru Android și iPhone

Android AppiPhone App
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.