appear

SpeakerListen:
 /əˈpɪəʳ/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2016:

Traduceri principale
appear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into view)a apărea vb.intranz.
  a se ivi vb.reflex.
 At last, they appeared at the far end of the beach.
 Într-un sfârşit, au apărut la capătul plajei.
appear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (seem)a se părea vb.reflex.
 It appears you were correct after all.
 Se pare că ai avut totuşi dreptate.
 
Traduceri suplimentare
appear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (look)a părea vb.intranz.
  a arăta vb.intranz.
 The moon appears very big tonight.
 Luna pare foarte mare în seara asta.
appear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be published)a apărea vb.intranz.
 The picture appeared in many newspapers.
 Poza a apărut în multe ziare.
appear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (play a role, perform)a juca vb.intranz.
  a apărea vb.intranz.
 He has appeared in several television shows.
 A jucat în mai multe seriale de televiziune.
 A apărut în mai multe seriale de televiziune.
appear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (occurred)a apărea vb.intranz.
 The Black Death first appeared in England in 1348.
 Ciuma neagră a apărut prima oară în Anglia, în 1348.
appear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come into being)a se înfiinţa vb.reflex.
  a se forma vb.reflex.
 The United Nations appeared as a result of the desire for global stability.
 Organizaţia Naţiunilor Unite s-a înfiinţat ca rezultat al nevoii de stabilitate globală.
appear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (law: come before a court)a se înfăţişa vb.reflex.
  a se prezenta vb.reflex.
 She will appear in court tomorrow to answer the charges.
 Se va înfăţişa la tribunal mâine pentru a da socoteală privind acuzaţiile imputate.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2016:

Forme compuse:
appear for a apărea drept
appear in print v (be printed, be published)a fi publicat
 My sister wrote a novel ten years ago, but I don't think it will ever actually appear in print.
appear to be vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (seem to be, look like)a părea să fie
 Ken appears to be very dedicated to his family.
summons to appear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (call to attend a court of law)citaţie s.f.
 The doctor received a summons to appear and give his evidence.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'appear' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'appear' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'appear'.

In other languages: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Suedeză | Dutch | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Advertisements

Descarcă gratuit aplicațiile pentru Android și iPhone

Android AppiPhone App

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.