arms

 /ɑːmz/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
arm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (upper limb)braţ s.n.
 He hurt his arm playing tennis.
 Şi-a rănit braţul jucând tenis.
arm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (branch of an organisation) (fig. ramură a unei organizaţii)ramură s.f.
 The educational arm of the company produced record profits.
 Ramura educaţională a companiei a obţinut profituri record.
arm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chair part: arm rest) (fotoliu)mâner s.n.
  rezemătoare s.f.
 The arms on this chair are really comfortable.
 Mânerele acestui fotoliu sunt foarte confortabile.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
arm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weapon)armă s.f.
 Leave all your arms outside the castle.
 Lăsaţi-vă toate armele la intrarea în castel.
arm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (machine: arm like lever)manetă s.f.
  levier s.n.
 He pulled the arm of the slot machine.
 A tras de maneta automatului.
arm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coat, dress)mânecă s.f.
 The arm of the shirt was too long.
 Mâneca bluzei era prea lungă.
arm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: branch)ramură s.f.
  sub-diviziune s.f.
 The rangers are an elite arm of the military.
 "Rangers" constituie o ramură de elită a armatei.
arm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (power) (figurat)braț s.n.
  autoritate s.f.
 The long arm of the law will eventually reach even the mightiest gangster.
 Brațul lung al legii îi va răpune chiar şi pe cei mai feroce infractori.
arm vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prepare for war)a înarma vb.tranz.
  a furniza arme loc.vb.
 We aren't sure who is arming the rebel group.
 Nu suntem siguri cine îi înarmează pe rebeli.
arm vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (equip with armaments)a înarma vb.tranz.
  a purta armă loc.vb.
 You could see that the policeman was armed.
 Se vedea că poliţistul e înarmat.
 Se vedea că poliţistul purta armă.
arm [sb] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (equip with weapons)a fi înarmat vb.intranz.
  a purta armă expr.
 The suspect was armed with several firearms.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Forme compuse:
EnglezăRomână
an arm and a leg nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (high price, high cost)(a-şi da) ochii din cap
 It cost me an arm and a leg.
arm in arm adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (with arms linked)mână în mână adv.
 The four drunken tenors strolled the streets of Dolgellau arm in arm, singing like angels.
arm in arm advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with arms linked)mână în mână adv.
 They walked arm-in-arm down the street.
arm wrestling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (try to force opponent's arm down, with hands gripped)skanderbeg s.n.
arm's length nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distance just beyond reach)lungime de mână s.f.
 He seems dangerous: we'll have to keep him at arm's length.
at arm's length advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." figurative (at safe distance)la distanţă de un braţ
 He has lied to me before, so I keep him at arm's length now.
at arm's length advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." literal (at the end of one's extended arm)la îndemână adv.
 Most Americans prefer to keep people they don't know well at arm's length while talking.
long arm of the law nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (police powers)braţul legii s.n.
 If you break the law, the police will catch you - you can't outrun the long arm of the law.
shot in the arm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, literal (injection)injecţie în braţ s.f.
 The doctor decided to give him a shot in the arm.
shot in the arm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (boost, [sth] revitalizing)revigorare s.f.
 The additional money was a real shot in the arm for us.
strong-arm tactics nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (threats, violence)modalităţi brutale s.f.
  mijloace violente s.n.
 He used strong-arm tactics to undermine his rival's confidence.
tonearm,
tone arm
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(needle arm of a record player)braț de picup s.n.
upper arm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (arm from shoulder to elbow)braț s.n.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'arms' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'arms' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'arms'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Suedeză | Olandeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: away | fair

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.