atwitter


WordReference English-Romanian Dictionary © 2015:

Traduceri principale
atwitter adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (chattering expectantly)în aşteptare loc.adj.
  nerăbdător adj.
  plin de nerăbdare loc.adj.
atwitter adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excited, nervous)nerăbdător adj.
  dornic adj.
  plin de nerăbdare loc.adj.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'atwitter' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'atwitter'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Polish | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Descarcă gratuit aplicațiile pentru Android și iPhone

Android AppiPhone App
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.