bore

Listen:
 /bɔː/


Pentru verbul: "to bear"

Trecut simplu bore, bore
Participiu trecut borne, born
In this page: bore; bear

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
bore vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be uninteresting)a plictisi, a enerva vb.tranz.
  a bate la cap loc.vb.
bore [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pierce: a hole)a găuri vb.tranz.
  (gaură)a face, a da vb.tranz.
 The carpenter bored a hole in the board.
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (uninteresting person) (despre persoane)pisălog s.m.
  pacoste s.f.
 Don't invite that bore Quentin to the party.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (event) (despre activităţi)corvoadă s.f.
  plictiseală s.f.
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gun calibre)calibru s.n.
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. AU (artesian well) (Australia)fântână arteziană s.f.
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cylinder or tube)cilindru, tub s.n.
bore [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dig: shaft, tunnel)a săpa, a escava vb.tranz.
bore [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (expand diameter of hole)a aleza vb.tranz.
  a calibra diametrul vb.tranz.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mammal: ursidae)urs s.m.
 America is home to many species of bear.
 În America se găsesc multe specii de urşi.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (support)a suporta vb.tranz.
 The bridge must bear the weight of the cars and trucks.
 Podul trebuie să suporte greutatea maşinilor şi a camioanelor.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conduct oneself)a se comporta vb.tranz.
 He bore himself with courage and distinction.
 S-a comportat cu curaj şi distincţie.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give birth to: a child)a naște vb.tranz.
  a da viață, a aduce pe lume expr.
 The queen bore fourteen children, but only three survived childhood.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (endure)a suporta vb.tranz.
  a răbda vb.tranz.
  a suferi vb.tranz.
 He could hardly bear the suspense.
 De abia putea suporta încordarea.
 De abia putea răbda încordarea.
 De abia putea suferi încordarea.
bear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go) (trafic)a o lua loc.vb.
 You need to bear left at the fork in the road.
 Trebuie s-o iei la stânga când ajungi la intersecţie.
bear [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide [sb] with: a son, daughter, heir)a naşte vb.tranz.
  a zămisli vb.tranz.
 The Queen bore her husband three daughters.
 După ce a murit soţul ei, s-a recăsătorit şi a născut încă patru copii.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (rude person)necioplit s.m.
  bădăran s.m.
 He is a bear first thing in the morning.
 E un necioplit, încă de la prima oră.
 E un bădăran încă de la prima oră.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business pessimist)pesimism s.n.
 He takes a bear's view of his company's future.
 Se gândeşte cu pesimism la viitorul companiei.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (finance: short seller)agent s.m.
 A bear sells when he hopes prices will go even lower.
 Un agent de bursă fără acoperire vinde atunci când speră că preţurile vor scădea şi mai mult.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal, figurative ([sth] difficult)supliciu, chin s.n.
 Avoid taking economics with Professor Smith; his class is a bear! This tax form is a bear!
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry)a căra vb.tranz.
  a transporta vb.tranz.
 The donkey had to bear the load to the camp.
 Măgarul a trebuit să care toată încărcătura la câmp.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assume)a asuma vb.tranz.
  a purta vb.tranz.
 I will bear the responsibility for my decisions.
 Îmi asum răspunderea pentru deciziile mele.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (admit, admit of)a rezista vb.intranz.
 His story would bear scrutiny.
 Povestea lui va rezista oricărei investigaţii.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remain firm)a se ţine de vb.reflex.
  a respecta vb.tranz.
 He would bear true to the promises he made.
 Se ţinea de promisiunile făcute.
 Respecta promisiunile făcute.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ill will, resentment: harbour)a nutri vb.tranz.
  a purta vb.tranz.
 George doesn't bear any ill will towards people whose views are completely different from his own.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (display, show [sth])a purta vb.tranz.
  a arăta, a dezvălui vb.tranz.
 The warrior's face bore several deep scars.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (have: name, title)a purta vb.tranz.
  a se numi, a se chema vb.reflex.
 He bears his father's name.
bear [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finance: attempt to lower price)a scădea prețul loc.vb.
  a reduce prețul loc.vb.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Forme compuse:
bore | bear
EnglezăRomână
bore into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (drill into)a da o gaură în loc.vb.
 Woodpeckers bore into trees searching for insects.
bore into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (pierce with eyes, gaze) (cu privirea)a străpunge vb.tranz.
 The judge bores into the witnesses' eyes to intimidate them into telling the truth.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'bore' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'bore' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'bore'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: block | lure

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.