bore

SpeakerListen:
 /bɔːʳ/


Pentru verbul: "to bear"

Trecut simplu bore
Participiu trecut borne, born

WordReference English-Romanian Dictionary © 2015:

Traduceri principale
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person) (despre persoane)pisălog s.m.
  pacoste s.f.
bore vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be uninteresting)a plictisi, a enerva vb.tranz.
  a bate la cap loc.vb.
 
Traduceri suplimentare
bore nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (event) (despre activităţi)corvoadă s.f.
  plictiseală s.f.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2015:

Traduceri principale
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal: Ursidae)urs s.m.
 America is home to many species of bear.
 În America se găsesc multe specii de urşi.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (support)a suporta vb.tranz.
 The bridge must bear the weight of the cars and trucks.
 Podul trebuie să suporte greutatea maşinilor şi a camioanelor.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conduct oneself)a se comporta vb.tranz.
 He bore himself with courage and distinction.
 S-a comportat cu curaj şi distincţie.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (endure)a suporta vb.tranz.
  a răbda vb.tranz.
  a suferi vb.tranz.
 He could hardly bear the suspense.
 De abia putea suporta încordarea.
 De abia putea răbda încordarea.
 De abia putea suferi încordarea.
bear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go) (trafic)a o lua loc.vb.
 You need to bear left at the fork in the road.
 Trebuie s-o iei la stânga când ajungi la intersecţie.
 
Traduceri suplimentare
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (rude person)necioplit s.m.
  bădăran s.m.
 He is a bear first thing in the morning.
 E un necioplit, încă de la prima oră.
 E un bădăran încă de la prima oră.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business pessimist)pesimism s.n.
 He takes a bear's view of his company's future.
 Se gândeşte cu pesimism la viitorul companiei.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (astronomy: constellation)Ursă s.f.
 I saw the Great Bear through my telescope.
 Am văzut Ursa Mare cu telescopul.
bear nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (finance: short seller)agent s.m.
 A bear sells when he hopes prices will go even lower.
 Un agent de bursă fără acoperire vinde atunci când speră că preţurile vor scădea şi mai mult.
bear viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (use force)a forţa vb.tranz.
 He brought all his strength to bear on the heavy door.
 Şi-a folosit toată puterea pentru a forţa uşa.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (carry)a căra vb.tranz.
  a transporta vb.tranz.
 The donkey had to bear the load to the camp.
 Măgarul a trebuit să care toată încărcătura la câmp.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show, display)a semăna vb.intranz.
 He bears a striking resemblance to his sister.
 Seamănă uluitor de mult cu sora lui.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (harbour)a nutri vb.tranz.
 He bore a grudge against his brothers.
 Nutrea ranchiună împotriva fraţilor lui.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assume)a asuma vb.tranz.
  a purta vb.tranz.
 I will bear the responsibility for my decisions.
 Îmi asum răspunderea pentru deciziile mele.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (admit, admit of)a rezista vb.intranz.
 His story would bear scrutiny.
 Povestea lui va rezista oricărei investigaţii.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give birth to)a naşte vb.tranz.
  a zămisli vb.tranz.
 After her husband died she remarried and went on to bear four more children.
 După ce a murit soţul ei, s-a recăsătorit şi a născut încă patru copii.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (produce)a face vb.tranz.
  a rodi vb.tranz.
 The tree would bear much fruit each year.
 Copacul făcea multe fructe în fiecare an.
 Copacul rodea multe fructe în fiecare an.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give)a depune vb.tranz.
 He would bear witness to the truth.
 Era de acord să depună mărturie pentru adevărul celor întâmplate.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remain firm)a se ţine de vb.reflex.
  a respecta vb.tranz.
 He would bear true to the promises he made.
 Se ţinea de promisiunile făcute.
 Respecta promisiunile făcute.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be worthy of)a merita vb.tranz.
 My horrible childhood doesn't bear talking about.
 Nu merită să vorbesc despre copilăria mea oribilă.
bear vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stand in relation to sthg)a se opune vb.reflex.
 The enemy will bear down on us.
 Duşmanul ni se va opune.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2015:

Forme compuse:
bore | bear
bore into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (drill into)a da o gaură în loc.vb.
 Woodpeckers bore into trees searching for insects.
bore into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (pierce with eyes, gaze) (cu privirea)a străpunge vb.tranz.
 The judge bores into the witnesses' eyes to intimidate them into telling the truth.
bore [sb] stiff v informal, figurative (make [sb] very bored)a plictisi de moarte loc.vb.
 If you let Mary show you slides of her trip to China, she'll bore you stiff.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'bore' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'bore' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'bore'.

In other languages: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Word of the Day: awkward
Subscribe
Advertisements

Descarcă gratuit aplicațiile pentru Android și iPhone

Android AppiPhone App

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.