bore

SpeakerListen:
 /bɔːʳ/

Pentru verbul: "to bear"

Timpul trecut bore
Participiu trecut borne, born

WordReference English-Romanian Dictionary © 2014:

Traduceri principale
bore n (person) despre persoanepisălog s.m.
 pacoste s.f.
bore vtr (be uninteresting)a plictisi, a enerva vb.tranz.
 a bate la cap loc.vb.
 
Traduceri suplimentare
bore n (event) despre activităţicorvoadă s.f.
 plictiseală s.f.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2014:

Traduceri principale
bear n (animal: Ursidae)urs s.m.
 America is home to many species of bear.
 În America se găsesc multe specii de urşi.
bear vtr (support)a suporta vb.tranz.
 The bridge must bear the weight of the cars and trucks.
 Podul trebuie să suporte greutatea maşinilor şi a camioanelor.
bear vtr (conduct oneself)a se comporta vb.tranz.
 He bore himself with courage and distinction.
 S-a comportat cu curaj şi distincţie.
bear vtr (endure)a suporta vb.tranz.
 a răbda vb.tranz.
 a suferi vb.tranz.
 He could hardly bear the suspense.
 De abia putea suporta încordarea.
 De abia putea răbda încordarea.
 De abia putea suferi încordarea.
bear vi (go) trafica o lua loc.vb.
 You need to bear left at the fork in the road.
 Trebuie s-o iei la stânga când ajungi la intersecţie.
 
Traduceri suplimentare
bear n informal (rude person)necioplit s.m.
 bădăran s.m.
 He is a bear first thing in the morning.
 E un necioplit, încă de la prima oră.
 E un bădăran încă de la prima oră.
bear n (business pessimist)pesimism s.n.
 He takes a bear's view of his company's future.
 Se gândeşte cu pesimism la viitorul companiei.
bear n (astronomy: constellation)Ursă s.f.
 I saw the Great Bear through my telescope.
 Am văzut Ursa Mare cu telescopul.
bear n informal (finance: short seller)agent s.m.
 A bear sells when he hopes prices will go even lower.
 Un agent de bursă fără acoperire vinde atunci când speră că preţurile vor scădea şi mai mult.
bear vi (use force)a forţa vb.tranz.
 He brought all his strength to bear on the heavy door.
 Şi-a folosit toată puterea pentru a forţa uşa.
bear vtr (carry)a căra vb.tranz.
 a transporta vb.tranz.
 The donkey had to bear the load to the camp.
 Măgarul a trebuit să care toată încărcătura la câmp.
bear vtr (show, display)a semăna vb.intranz.
 He bears a striking resemblance to his sister.
 Seamănă uluitor de mult cu sora lui.
bear vtr (harbour)a nutri vb.tranz.
 He bore a grudge against his brothers.
 Nutrea ranchiună împotriva fraţilor lui.
bear vtr (assume)a asuma vb.tranz.
 a purta vb.tranz.
 I will bear the responsibility for my decisions.
 Îmi asum răspunderea pentru deciziile mele.
bear vtr (admit, admit of)a rezista vb.intranz.
 His story would bear scrutiny.
 Povestea lui va rezista oricărei investigaţii.
bear vtr (give birth to)a naşte vb.tranz.
 a zămisli vb.tranz.
 After her husband died she remarried and went on to bear four more children.
 După ce a murit soţul ei, s-a recăsătorit şi a născut încă patru copii.
bear vtr (produce)a face vb.tranz.
 a rodi vb.tranz.
 The tree would bear much fruit each year.
 Copacul făcea multe fructe în fiecare an.
 Copacul rodea multe fructe în fiecare an.
bear vtr (give)a depune vb.tranz.
 He would bear witness to the truth.
 Era de acord să depună mărturie pentru adevărul celor întâmplate.
bear vtr (remain firm)a se ţine de vb.reflex.
 a respecta vb.tranz.
 He would bear true to the promises he made.
 Se ţinea de promisiunile făcute.
 Respecta promisiunile făcute.
bear vtr (be worthy of)a merita vb.tranz.
 My horrible childhood doesn't bear talking about.
 Nu merită să vorbesc despre copilăria mea oribilă.
bear vtr (stand in relation to sthg)a se opune vb.reflex.
 The enemy will bear down on us.
 Duşmanul ni se va opune.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2014:

Forme compuse:
bore | bear |
bore into vtr literal (drill into)a da o gaură în loc.vb.
 Woodpeckers bore into trees searching for insects.
bore into vtr figurative (pierce with eyes, gaze) cu privireaa străpunge vb.tranz.
 The judge bores into the witnesses' eyes to intimidate them into telling the truth.
bore [sb] stiff v informal, figurative (make [sb] very bored)a plictisi de moarte loc.vb.
 If you let Mary show you slides of her trip to China, she'll bore you stiff.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'bore' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'bore' în titlu:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'bore'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.