close

Listen:
 /kləʊs/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
close advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (near to)aproape adv.
  în apropierea loc.prep.
  lângă prep.
 The stereo is close to the TV.
 Casetofonul este aproape de televizor.
 Casetofonul se află în apropierea televizorului.
 Casetofonul se află lângă televizor.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (contest: almost even) (competiţii)strâns adj.
 Alan won a close race.
 Alan a câştigat o competiţie strânsă.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (near)apropiat adj.
  învecinat adj.
 Be careful, the 'edit' and 'delete' buttons are dangerously close!
close to [sth/sb] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (near to)în apropiere de, în vecinătatea loc.prep.
  aproape adv.
 The bank is close to the post office.
close,
close [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(shut)a închide vb.tranz.
 Please close the window.
 Te rog, închide fereastra.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (people: intimate)la cataramă loc.adj.
 Jill and I are close friends.
 Jill şi cu mine suntem prietene la cataramă.
close,
close [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(finalize)a încheia vb.tranz.
  a termina vb.tranz.
 Let's close the negotiations now.
 Haideţi să încheiem negocierile.
 Haideţi să terminăm negocierile.
close to [sb] adj + prep figurative (intimate with)apropiat adj.
  intim adj.
 Ben has always been close to his sister.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (store: cease trading)a se închide vb.reflex.
 The store closed at nine pm.
 Magazinul se închide la ora nouă seara.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relation: near)apropiat adj.
 The two boys are close cousins.
 Cei doi veri sunt apropiaţi.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (united)asemănător adj.
 Their views about history are extremely close.
 Opiniile lor privind istoria sunt asemănătoare.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (similar)similar adj.
 The twins are close in appearance.
 Gemenii au o înfăţişare similară.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relationship: intimate) (relaţii)intim adj.
  strâns adj.
 They have a close, romantic relationship.
 Au o relaţie intimă, romantică.
 Au o relaţie strânsă, romantică.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (closely associated)înrudit adj.
 Her philosophy is close to that of Roger, who was her teacher and mentor.
 Filosofia ei e înrudită cu cea a lui Roger, care i-a fost profesor şi mentor.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (compact, tight)compact adj.
  des adj.
 My sweater has a close weave.
 Puloverul meu are o ţesătură compactă.
 Puloverul meu are o ţesătură deasă.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fitting tightly)potrivit adj.
 This key is a close fit to the lock.
 Cheia e perfect potrivită cu iala.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cut near to the base)la bază loc.adj.
 I prefer a straight razor because it gives me a close shave.
 Îmi plac aparatele de ras drepte, pentru că oferă o tăietură la bază.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (on topic)la subiect loc.adj.
  fără divagaţii loc.adj.
 Please stay close to the question under discussion.
 Te rog să te menţii la subiect.
 Te rog să ai un discurs fără divagaţii.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (nearly equal, almost)apropiat adj.
 You and I are close to the same height.
 Tu şi cu mine suntem apropiaţi ca înălţime.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rigorous)atent adj.
  riguros, aprofundat adj.
 A close examination will reveal that the theory is correct.
 O examinare atentă va demonstra că teoria este corectă.
 O examinare riguroasă va demonstra că teoria este corectă.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (atmosphere: stuffy)aglomerat adj.
  încărcat, înghesuit adj.
 The atmosphere in the room was close.
 Atmosfera din cameră era aglomerată.
 Camera era încărcată de lume.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (secret: well guarded)bine păstrat loc.adj.
  confidenţial adj.
 The information was a close secret.
 Informaţia era un secret bine păstrat.
 Informaţia era confidenţială.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confined)limitat adj.
 The guards kept the prisoner at close quarters.
 Paznicii îl ţineau pe prizonier într-un perimetru limitat.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of closing)final s.n.
  încheiere, terminare s.f.
 You have to finish by close of business today.
 Trebuie să termini până la finalul programului, azi.
 Trebuie să termini până la încheierea programului, azi.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conclusion)sfârşit s.n.
 The conference came to a close.
 Conferinţa ajunsese la sfârşit.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (enclosure)zonă s.f.
 We live on a lovely close near the edge of town.
 Locuim într-o zonă adorabilă, la marginea oraşului.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become shut)a se închide vb.reflex.
 The door slowly closed.
 Uşa s-a închis încet.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (unite)a pune în funcţiune loc.vb.
 The power came on when the circuit closed.
 Curentul a venit când a fost pus în funcţiune circuitul.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end)a se finaliza vb.reflex.
  a se încheia vb.reflex.
 The proceedings closed on time.
 Procedurile se finalizaseră la timp.
 Procedurile se încheiaseră la timp.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cease to operate)a se închide vb.reflex.
  a se desfiinţa vb.reflex.
 My favourite restaurant closed.
 Restaurantul meu preferat s-a închis.
 Restaurantul meu preferat s-a desfiinţat.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end performances)a nu se mai juca vb.reflex.
 The play closes on Monday.
 De luni, piesa nu se mai joacă.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (financial: market day end)a se încheia vb.reflex.
 The market closed on a high today.
 Bursa şi-a încheiat activitatea la indexuri mari azi.
close,
close [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(fill, fill in)a finaliza vb.tranz.
 The builders closed the wall with the last brick.
 Constructorii au finalizat zidul cu ultima cărămidă.
close,
close [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(conclude)a încheia vb.tranz.
 The final speaker closed the session.
 Cel din urmă vorbitor a încheia sesiunea.
close,
close [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(block, prevent access to)a bloca vb.tranz.
  a închide vb.tranz.
 Workers have closed the road.
 Muncitorii au blocat drumul.
 Muncitorii au închis drumul.
close,
close [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(join, unite)a forma vb.tranz.
 The people closed the circle by joining hands.
 Oamenii au format un cerc unindu-şi mâinile.
close,
close [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
informal (make a sale)a finaliza vb.tranz.
 The salesman hopes to close the deal today.
 Reprezentantul de vânzări speră să finalizeze tranzacţia azi.
close,
close [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cease operations)a închide vb.tranz.
 The company closed the factory on Christmas day.
 Compania a închis fabrica în ziua de Crăciun.
close vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (nautical: approach)a se apropia vb.reflex.
 The ship closed land that morning.
 Nava s-a apropiat de uscat în acea dimineaţă.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Forme compuse:
EnglezăRomână
at close quarters advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (close together, close by)aproape adv.
close at hand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (nearby)la îndemână adj.
 When I work long hours my extra-large coffee cup is always close at hand.
close at hand adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (imminent)iminent adj.
 Nuclear war is close at hand! was emblazoned on the black and yellow leaflets.
close by advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (near, in close proximity)în apropiere
 Gerald's sister lives close by so it's easy for him to visit her.
close call nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (narrow escape)la mustaţă
 Phew! That was a close call. I thought he was going to ask to see my ID.
close down,
closedown
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(business: cease trading) (firmă, afacere)a se închide vb.reflex.
Notă: single-word form used when term is a noun
 When the doctor was killed they had to close down the clinic.
close down,
closedown
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(cause business to cease operating) (firmă, afacere)a închide vb.tranz.
 The Women's Anti-Exploitation League vowed to close down the porno shop.
close friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intimate acquaintance)prieten apropiat
 Tom is a close friend of mine.
close in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (pursuit: get closer)a se apropia vb.reflex.
 The enemy is closing in on our troups.
close in on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get closer to, in order to capture)a se apropia de vb.reflex.
 Drive faster! The cops are closing in on us!
close in on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (cause to feel claustrophobic)traducere nedisponibilă
 Inside the small room, he felt like the walls were closing in on him.
close match nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pairing of two similar things)corespondenţă strânsă s.f.
 Mom's handbag and shoes are not exactly the same color, but they are a very close match.
close match nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: game won by a very small margin)meci strâns s.n.
 It was a close match but the Seagulls won on penalties.
close of day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (end of the day, evening)sfârşitul zilei s.n.
 Close-of-day equity prices for domestic and foreign stock exchanges are available from many on-line sources.
close of day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. euphemism (death)amurgul vieţii s.n.
 In his famous poem, Dylan Thomas urges that approaching death is to be resisted, that "old age should burn and rave at close of day".
close off vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (block, shut off)a închide vb.tranz.
 The police closed off the road due to a bad accident.
close out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US (discount stock)a lichida vb.tranz.
close [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." US (account: terminate)a închide vb.tranz.
close [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (sport: bring to end)a închide vb.tranz.
  a termina, a finaliza vb.tranz.
 The team closed the game out with a goal in the final minute to win 3-1.
close [sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (exclude)a închide în afara vb.tranz.
  a nu lăsa să intre expr.
 Bill closed the dog out of the room.
close quarters nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (room: uncomfortably small)cameră foarte mică s.f.
 Considering its close quarters, the rent on the apartment was outrageous.
close range,
close-range
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
literal (close proximity to target)apropiere s.f.
Notă: hyphen omitted when term is adj before a noun
 Despite security checks, the assassin managed to smuggle a pistol into the press conference, and shot the President from close range.
close range,
close-range
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (close-up position)traducere nedisponibilă
 I could only ever hit the bulls-eye at close range.
close relation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (member of immediate family)rudă apropiată s.f.
 Only her close relations were invited to the wedding ceremony.
close shave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (narrow escape)a scăpa ca prin urechile acului loc.vb.
 He walked away from the accident knowing he had just had a close shave with death.
close shave nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (facial hair: trim)tunsoare aproape chel s.f.
 I can't seem to get a close shave with my electric razor.
close the door on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (rule out, exclude)a exclude vb.tranz.
 The politician's latest comments, unfortunately, closed the door on a peace agreement between the two countries.
close the door on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (on [sb]: shut door to exclude)a închide uşa în faţa cuiva loc.vb.
close to your heart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cherished by you)drag adj.
 It's a subject that's close to my heart.
close together adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (near to one another,)apropiat adj.
 If his eyes weren't so close together, he'd be almost handsome.
close-up adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very near)foarte aproape
 The photographer is taking some close-up shots of the fashion model.
close your eyes v literal (shut your eyelids)a închide ochii loc.vb.
 When you feel stressed, just relax, close your eyes and take deep breaths.
close your eyes viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (ignore [sth](figurat)a închide ochii loc.vb.
 Most families close their eyes to the fact that they're responsible for their children's failure.
close-fitting,
close fitting
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(clothing: tight) (haine)mulat adj.
Notă: hyphen used when term is before a noun
 Her close-fitting dress highlighted her best assets.
close-knit,
close knit
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(family, community: close) (comunitate)strâns, unit adj.
Notă: hyphen used when term is before a noun
 Welsh mining villages formed close-knit communities bonded together by Religion and Rugby.
close-minded adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (blinkered, intolerant)închis la minte, obtuz adj.
 He's so close-minded I can't discuss politics with him at all.
closefisted,
close-fisted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(miserly, stingy)zgârcit adj.
  avar adj.
  zgârie-brânză adj.
closemouthed,
close-mouthed
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
figurative (reluctant to divulge information)zgârcit la vorbă loc.adj.
  secretos adj.
draw to a close v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (come to an end)a se finaliza vb.reflex.
 As the evening drew to a close, the orchestra played a final waltz.
get close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: approach)a se apropia vb.reflex.
 Christmas is getting close again.
get close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move very near)a se apropia vb.reflex.
 He got so close I could see every blackhead on his face.
keep [sb/sth] close vtr + adj (keep nearby)a fi aproape de loc.vb.
  a nu se depărta de vb.reflex.
 Claire decided to work from home so that she could keep her children close.
keep close vi + adj (stay near)a rămâne pe aproape expr.
  a nu se depărta vb.reflex.
 Tina told the twins to keep close as they crossed the busy road.
keep close to [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stay near)a rămâne aproape de expr.
  a sta prin preajmă expr.
 Keep close to me when we're at the concert; I don't want you to get lost.
pay close attention v (take notice, observe well)a da foarte mare atenţie loc.vb.
 Pay close attention to what I say because I won't repeat it.
close relation nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (immediate family)rudă s.f.
take a close look v (examine or inspect [sth])a se uita atent loc.vb.
 If you take a close look at this bank note, you'll see there's no watermark - it's a forgery.
under close surveillance advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (being watched intently)sub supraveghere strictă adv.
 The government kept the official under close surveillance.
under close surveillance adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (watched intently)stric supravegheat adj.
up close advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at close range)de aproape adv.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'close' found in these entries
In the English description:

Collocations: close the [door, window, gate], [a dramatic, an unexpected, a sudden] close, a close [relative, friend] (of mine), more...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'close' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'close'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: spare | scale

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.