close

SpeakerListen:
 /kləʊs, kləʊz/

WordReference English-Romanian Dictionary © 2014:

Traduceri principale
close adv (near to)aproape adv.
 în apropierea loc.prep.
 lângă prep.
 The stereo is close to the TV.
 Casetofonul este aproape de televizor.
 Casetofonul se află în apropierea televizorului.
 Casetofonul se află lângă televizor.
close adj (contest: almost even) competiţiistrâns adj.
 Alan won a close race.
 Alan a câştigat o competiţie strânsă.
close adj (intimate) relaţiiintim adj.
 strâns adj.
 They have a close, romantic relationship.
 Au o relaţie intimă, romantică.
 Au o relaţie strânsă, romantică.
close, close [sth] vtr (shut)a închide vb.tranz.
 Please close the window.
 Te rog, închide fereastra.
close, close [sth] vtr (finalize)a încheia vb.tranz.
 a termina vb.tranz.
 Let's close the negotiations now.
 Haideţi să încheiem negocierile.
 Haideţi să terminăm negocierile.
close vi (store: cease trading)a se închide vb.reflex.
 The store closed at nine pm.
 Magazinul se închide la ora nouă seara.
 
Traduceri suplimentare
close adj (relation: near)apropiat adj.
 The two boys are close cousins.
 Cei doi veri sunt apropiaţi.
close adj (united)asemănător adj.
 Their views about history are extremely close.
 Opiniile lor privind istoria sunt asemănătoare.
close adj (similar)similar adj.
 The twins are close in appearance.
 Gemenii au o înfăţişare similară.
close adj (closely associated)înrudit adj.
 Her philosophy is close to that of Roger, who was her teacher and mentor.
 Filosofia ei e înrudită cu cea a lui Roger, care i-a fost profesor şi mentor.
close adj (compact, tight)compact adj.
 des adj.
 My sweater has a close weave.
 Puloverul meu are o ţesătură compactă.
 Puloverul meu are o ţesătură deasă.
close adj (relationship: intimate, friendly)la cataramă loc.adj.
 Jill and I are close friends.
 Jill şi cu mine suntem prietene la cataramă.
close adj (fitting tightly)potrivit adj.
 This key is a close fit to the lock.
 Cheia e perfect potrivită cu iala.
close adj (cut near to the base)la bază loc.adj.
 I prefer a straight razor because it gives me a close shave.
 Îmi plac aparatele de ras drepte, pentru că oferă o tăietură la bază.
close adj (on topic)la subiect loc.adj.
 fără divagaţii loc.adj.
 Please stay close to the question under discussion.
 Te rog să te menţii la subiect.
 Te rog să ai un discurs fără divagaţii.
close adj (nearly equal, almost)apropiat adj.
 You and I are close to the same height.
 Tu şi cu mine suntem apropiaţi ca înălţime.
close adj (rigorous)atent adj.
 riguros, aprofundat adj.
 A close examination will reveal that the theory is correct.
 O examinare atentă va demonstra că teoria este corectă.
 O examinare riguroasă va demonstra că teoria este corectă.
close adj (atmosphere: stuffy)aglomerat adj.
 încărcat, înghesuit adj.
 The atmosphere in the room was close.
 Atmosfera din cameră era aglomerată.
 Camera era încărcată de lume.
close adj (shut)etanş adj.
 impermeabil adj.
 The close hatch of the submarine prevented water from entering.
 Trapa etanşă a submarinului împiedica pătrunderea apei.
close adj (secretive)bine păstrat loc.adj.
 confidenţial adj.
 The information was a close secret.
 Informaţia era un secret bine păstrat.
 Informaţia era confidenţială.
close adj (confined)limitat adj.
 The guards kept the prisoner at close quarters.
 Paznicii îl ţineau pe prizonier într-un perimetru limitat.
close n (act of closing)final s.n.
 încheiere, terminare s.f.
 You have to finish by close of business today.
 Trebuie să termini până la finalul programului, azi.
 Trebuie să termini până la încheierea programului, azi.
close n (conclusion)sfârşit s.n.
 The conference came to a close.
 Conferinţa ajunsese la sfârşit.
close n UK (enclosure)zonă s.f.
 We live on a lovely close near the edge of town.
 Locuim într-o zonă adorabilă, la marginea oraşului.
close vi (become shut)a se închide vb.reflex.
 The door slowly closed.
 Uşa s-a închis încet.
close vi (unite)a pune în funcţiune loc.vb.
 The power came on when the circuit closed.
 Curentul a venit când a fost pus în funcţiune circuitul.
close vi (come close)a se apropia vb.reflex.
 The police closed on their suspect.
 Poliţia se apropiase de prinderea suspectului.
close vi (end)a se finaliza vb.reflex.
 a se încheia vb.reflex.
 The proceedings closed on time.
 Procedurile se finalizaseră la timp.
 Procedurile se încheiaseră la timp.
close vi (cease to operate)a se închide vb.reflex.
 a se desfiinţa vb.reflex.
 My favourite restaurant closed.
 Restaurantul meu preferat s-a închis.
 Restaurantul meu preferat s-a desfiinţat.
close vi (end performances)a nu se mai juca vb.reflex.
 The play closes on Monday.
 De luni, piesa nu se mai joacă.
close vi (financial: market day end)a se încheia vb.reflex.
 The market closed on a high today.
 Bursa şi-a încheiat activitatea la indexuri mari azi.
close, close [sth] vtr (fill, fill in)a finaliza vb.tranz.
 The builders closed the wall with the last brick.
 Constructorii au finalizat zidul cu ultima cărămidă.
close, close [sth] vtr (conclude)a încheia vb.tranz.
 The final speaker closed the session.
 Cel din urmă vorbitor a încheia sesiunea.
close, close [sth] vtr (block, prevent access to)a bloca vb.tranz.
 a închide vb.tranz.
 Workers have closed the road.
 Muncitorii au blocat drumul.
 Muncitorii au închis drumul.
close, close [sth] vtr (join, unite)a forma vb.tranz.
 The people closed the circle by joining hands.
 Oamenii au format un cerc unindu-şi mâinile.
close, close [sth] vtr informal (make a sale)a finaliza vb.tranz.
 The salesman hopes to close the deal today.
 Reprezentantul de vânzări speră să finalizeze tranzacţia azi.
close, close [sth] vtr (cease operations)a închide vb.tranz.
 The company closed the factory on Christmas day.
 Compania a închis fabrica în ziua de Crăciun.
close vtr (nautical: approach)a se apropia vb.reflex.
 The ship closed land that morning.
 Nava s-a apropiat de uscat în acea dimineaţă.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2014:

Forme compuse:
at close quarters adv (close together, close by)aproape adv.
close at hand adj (nearby)la îndemână adj.
 When I work long hours my extra-large coffee cup is always close at hand.
close at hand adj (imminent)iminent adj.
 Nuclear war is close at hand! was emblazoned on the black and yellow leaflets.
close at hand adj (handy, at a convenient distance)la îndemână adj.
 In flu season keep a box of tissue close at hand.
close by în apropiere
close call la mustaţă
close down, closedown vi (business: cease trading) firmă, afacerea se închide vb.reflex.
Note: single-word form used when term is a noun
 When the doctor was killed they had to close down the clinic.
close down, closedown vtr (cause business to cease operating) firmă, afacerea închide vb.tranz.
 The Women's Anti-Exploitation League vowed to close down the porno shop.
close friend prieten apropiat
close in a se apropia vb.reflex.
close in on vtr (get closer to, in order to capture)a se apropia de vb.reflex.
 Drive faster! The cops are closing in on us!
close in on vtr figurative (cause to feel claustrophobic)traducere nedisponibilă
 Inside the small room, he felt like the walls were closing in on him.
close match n (pairing of two very similar things)corespondenţă strânsă s.f.
 Mom's handbag and shoes are not exactly the same color, but they are a very close match.
close match n (sports: game won by a very small margin)meci strâns s.n.
 It was a close match but the Seagulls won on penalties.
close of day n (end of the day, evening)sfârşitul zilei s.n.
 Close-of-day equity prices for domestic and foreign stock exchanges are available from many on-line sources.
close of day n euphemism (death)amurgul vieţii s.n.
 In his famous poem, Dylan Thomas urges that approaching death is to be resisted, that "old age should burn and rave at close of day".
close off vtr (block, shut off)a închide vb.tranz.
 The police closed off the road due to a bad accident.
close out a închide vb.tranz.
close quarters npl (close by, close proximity)apropiere, vecinătate s.f.
 People who work on submarines learn to live at very close quarters with others.
close quarters npl (room: uncomfortably small)cameră foarte mică s.f.
 Considering its close quarters, the rent on the apartment was outrageous.
close range, close-range n literal (close proximity to target)apropiere s.f.
Note: hyphen omitted when term is adj before a noun
 Despite security checks, the assassin managed to smuggle a pistol into the press conference, and shot the President from close range.
close range, close-range adj figurative (close-up position)traducere nedisponibilă
 I could only ever hit the bulls-eye at close range.
close relation n (member of immediate family)rudă apropiată s.f.
 Only her close relations were invited to the wedding ceremony.
close shave n figurative (narrow escape)a scăpa ca prin urechile acului loc.vb.
 He walked away from the accident knowing he had just had a close shave with death.
close shave n literal (hair trimmed close to skin)tunsoare aproape chel s.f.
 I can't seem to get a close shave with my electric razor.
close the door on vtr figurative (rule out, exclude)a exclude vb.tranz.
 The politician's latest comments, unfortunately, closed the door on a peace agreement between the two countries.
close the door on vtr literal (on [sb]: shut door to exclude)a închide uşa în faţa cuiva loc.vb.
close to aproape de
close to your heart adj (cherished by you)drag adj.
 It's a subject that's close to my heart.
close together adj (near to one another,)apropiat adj.
 If his eyes weren't so close together, he'd be almost handsome.
close up foarte aproape
close your eyes v literal (shut your eyelids)a închide ochii loc.vb.
 When you feel stressed, just relax, close your eyes and take deep breaths.
close your eyes vi figurative (ignore [sth]) figurata închide ochii loc.vb.
 Most families close their eyes to the fact that they're responsible for their children's failure.
 She'll never get help if you continue to close your eyes to what she's doing.
close-fitting, close fitting adj (clothing: tight) hainemulat adj.
Note: hyphen used when term is before a noun
 Her close-fitting dress highlighted her best assets.
close-knit, close knit adj (family, community: close) comunitatestrâns, unit adj.
Note: hyphen used when term is before a noun
 Welsh mining villages formed close-knit communities bonded together by Religion and Rugby.
close-minded adj (blinkered, intolerant)închis la minte, obtuz adj.
 He's so close-minded I can't discuss politics with him at all.
come close a se apropia vb.reflex.
draw to a close a se finaliza vb.reflex.
get close vi (time: approach)a se apropia vb.reflex.
 Christmas is getting close again.
get close vi (move very near)a se apropia vb.reflex.
 He got so close I could see every blackhead on his face.
have a close look around a privi îndeaproape
keep close a rămâne pe aproape vb.
 a nu se depărta vb.
keep close to a rămâne aproape de vb.
pay close attention v (take notice, observe well)a da foarte mare atenţie loc.vb.
 Pay close attention to what I say because I won't repeat it.
take a close look v (examine or inspect [sth])a se uita atent loc.vb.
 If you take a close look at this bank note, you'll see there's no watermark - it's a forgery.
under close surveillance adv (being watched intently)sub supraveghere strictă adv.
 The government kept the official under close surveillance.
under close surveillance adj (watched intently)stric supravegheat adj.
up close adv (at close range)de aproape adv.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'close' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'close' în titlu:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'close'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.