compensate

Listen:
 /ˈkɒmpɛnˌseɪt/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
compensate for doing [sth] vi + prep (make amends)a se revanșa pentru vb.reflex.
 He booked a table at her favourite restaurant to compensate for forgetting their wedding anniversary.
compensate for [sth] vi + prep (counterbalance)a contrabalansa vb.tranz.
 Vanessa's talent in art compensates for her poor math skills.
 Talentul artistic al Vanessei contrabalansează rezultatele slabe de la matematică.
compensate [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reimburse [sb])a despăgubi vb.tranz.
  a acoperi daunele expr.
 My insurance company compensated me when I lost my job.
 Firma de asigurare m-a despăgubit când mi-am pierdut serviciul.
compensate [sb] for [sth] vtr + prep (reimburse [sb] for [sth])a rambursa vb.tranz.
 The company will compensate you for business expenses.
 Firma îți va rambursa cheltuielile.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'compensate' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'compensate' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'compensate'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Suedeză | Olandeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: charge | folk

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.