cozy

Listen:
 [ˈkəʊzi]


WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
cozy (US),
cosy (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(place: comfortable)confortabil adj.
  comod adj.
  plăcut adj.
 A cold wind was blowing, but the house was warm and cozy inside.
cozy (US),
cosy (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(warm, comfortable)confortabil, comod adj.
 The little boy was cozy in his warm coat.
cozy (US),
cosy (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(friendly, intimate)intim, familiar adj.
 My old friend and I had time for a cozy chat.
cozy (US),
cosy (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cover)husă s.f.
  învelitoare s.f.
 I'm going to knit a cozy for my phone.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
cozy up (US),
cosy up (UK)
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
informal (get comfortable)a se instala confortabil expr.
  a se culcuși vb.reflex.
 They cosied up on the sofa to watch a movie.
cozy up with [sb] (US),
cosy up with [sb] (UK)
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
informal (snuggle)a se înghesui în cineva vb.reflex.
  a se culcuși pe lângă vb.reflex.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'cozy' găsit și în aceste intrări:
In the English description:
In Lists: Renting, more...
Collocations: a [tea, phone, beer, bottle] cozy, a [pot, pan] with a cozy, a [knitted, cotton, thick, floral] cozy, more...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'cozy' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'cozy'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: guest | cheapskate

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.