different

 /ˈdɪfrənt/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2015:

Traduceri principale
different adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not alike) (care nu seamănă)diferit adj.
 He and his brother are very different.
 El şi fratele lui sunt foarte diferiţi.
different adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (distinct, separate) (separat)diferit, separat adj.
 We'll divide the class into three different groups.
 O să împărţim clasa în trei grupuri diferite.
different adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual)neobişnuit adj.
  ieşit din comun loc.adj.
 Pineapple in a ham sandwich? Well, that's different.
 Ananas într-un sandviş cu şuncă? E ceva neobişnuit.
 Ananas într-un sandviş cu şuncă? E ceva ieşit din comun.
 
Traduceri suplimentare
different adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (various)divers adj.
 The different menu items allow for all tastes.
 Diversele feluri de mâncare din meniu satisfăceau toate gusturile.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2015:

Forme compuse:
be different from each other a fi diferit unul de altul
different thing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] totally dissimilar)ceva cu totul diferit
 It is like comparing cheese and chalk: two completely different things.
in a different manner advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (differently, in another way)altfel adv.
that's a different story e cu totul altceva
  e cu totul altă mâncare de peşte
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'different' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'different' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'different'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Polish | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Descarcă gratuit aplicațiile pentru Android și iPhone

Android AppiPhone App
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.