due

Listen:
 [ˈdjuː]


WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (needs to be paid, submitted, etc.)scadent adj.
 This electric bill is due by the end of the month. Your dissertation is due by December 9.
 Factura de lumină e scadentă la sfârşitul lunii.
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scheduled to happen)a trebui + conjunctiv vb.intranz.
 The gas safety check is due next Monday.
 Trebuie să schimb uleiul la maşină.
due to do [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scheduled to undergo [sth])programat adj.
 The car is due to get its oil changed.
 Mașina este programată pentru schimbarea uleiului.
due to do [sth] adj + prep (expected, supposed to do [sth])a se preconiza că expr.vb.
  a urma să vb.intranz.
 The minister is due to meet with his French counterpart this afternoon to discuss the current economic crisis.
 Ministrul urmează să îl întâlnească pe omologul său francez, în această după-amiază, pentru a discuta despre criza economică actuală.
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expected)a trebui + conjunctiv vb.intranz.
 He was due home by six o'clock that evening.
 Trebuia să ajungă acasă înainte de ora şase seara.
due to [sth] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (caused by, because of) (conotație negativă)din cauza loc.prep.
  (conotație pozitivă)datorită prep.
 The game was delayed due to bad weather.
 Jocul a fost întârziat din cauza vremii nefavorabile.
due to [sth] adj + prep (owing to, because of [sth])a se datora vb.reflex.
 His success is due to his careful attention to detail.
 Succesul lui se datora atenţiei lui sporite la detalii.
due [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (owed [sth])restant adj.
  neachitat adj.
 Jack's due £300 rent from the lodger.
 Jack are o datorie restantă de £300, drept chirie.
due for [sth] adj + prep (in need of [sth])a avea nevoie de loc.vb.
  a sosi clipa pentru, a veni momentul pentru expr.vb.
 I'm due for a vacation!
 Am nevoie de o vacanță!
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (appropriate)corespunzător adj.
  cuvenit adj.
 Please give due attention to the rules and guidelines.
 Vă rog să acordaţi atenţia corespunzătoare regulamentului.
 Vă rog să acordaţi atenţia cuvenită regulamentului.
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expected to be born)data probabilă a nașterii s.f.
 The baby is due at the end of this month.
 Data probabilă a nașterii bebelușului este la sfârșitul acestei luni.
due adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (expected to give birth)trebuie să se nască expr.
  a se aştepta să nască vb.reflex.
 She is due at the end of July.
 Bebeluşul trebuie să se nască la sfârşitul lunii iulie.
 Sue se aşteaptă să nască la sfârşitul lunii iulie.
due advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (exactly)exact adv.
  fix adv.
 The farm is due south of here.
 Ferma e exact la sud de unde suntem noi.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
dues nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (subscription fee)abonament s.n.
  dări, taxe s.f.pl.
 His monthly dues to the club are more than $200.
 Abonamentul lui lunar la club se ridică la peste 200 de dolari.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
amount due nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sum of money owed)suma de plată
 The amount due is $45.
due date nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deadline for payment)dată scadentă s.f.
 The due date for the electric bill's 25th March.
due date nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deadline for work)termen-limită s.n.
 The due date for delivering the finished project is 3 November. The due date for your essays is 10 May.
due date nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expected date of birth)data estimată a naşterii s.f.
 Your due date is 24 weeks from today.
due diligence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type of investment audit)verificare prealabilă s.f.
 Due diligence is an audit of a planned financial investment.
due for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (deserving or expecting)a merita vb.tranz.
  a i se cuveni vb.reflex.
 Jim really is due for a raise soon.
 Jim merită o mărire de salariu în curând.
due for payment adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (to be paid now)plătibil imediat adj.
  scadent adj.
 Your insurance premium for this month is now due for payment.
due north advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (towards the north)spre nord adv.
 Get on the highway and head due North.
due north nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (compass point: north)nord s.n.
 A compass needle doesn't point to due north: it points to magnetic north.
due process nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (established course of legal proceedings)procedură standard s.f.
 If arrested, you have the right to due process.
due process nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (standard procedure)procedură standard s.f.
get your due v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (be punished)plată s.f.
 Simon got his due after the mafia finally found him.
 Simon și-a primit plata meritată, după ce l-a găsit mafia.
give [sb] his/her/their due v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give credit to)a-i acorda credit cuiva loc.vb.
  a recunoaște meritele cuiva loc.vb.
in due course advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in normal run of events)curs firesc al evenimentelor s.n.
  în timp util loc.adv.
  la momentul oportun loc.adv.
 You'll receive your promotion in due course: first you have to prove yourself.
in due course advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (after expected time)în timp util loc.adv.
 The effects of the drug will wear off in due course.
in due form advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (correctly, properly)aşa cum trebuie adv.
in due time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at the appropriate time, when it is ready)la timp adv.
past due,
past-due
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(payment: overdue, late) (plăţi)datorat adj.
Notă: hyphen used when term is an adj before a noun
 Services will be reconnected when the past-due payment has been paid.
past-due bill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (notice of late payment)factură restantă s.f.
 There was a mountain of past-due bills on the desk.
with all due respect (despite my regard for you)cu tot respectul loc.adv.
 With all due respect, I couldn't disagree more.
with due respect advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with deserved esteem)cu tot respectul loc.adv.
 With due respect I have a different opinion.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'due' găsit și în aceste intrări:
In the English description:
Romanian:

Collocations: pay your [club, membership] dues, when is [the, your] due date?, are behind on your (club) dues, more...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'due' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'due'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: smart | drag

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.