entire

Listen:
 /ɪnˈtaɪə/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
entire adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (whole)tot adj.
  în întregime loc.adj.
 He ate the entire apple.
 A mâncat tot mărul.
 A mâncat mărul în întregime.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
entire adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (complete)întreg adj.
 This was more than a few books; this was an entire library.
 Nu erau doar câteva cărţi; era o bibliotecă întreagă.
entire adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (all)tot adj.
 The entire audience rose as one to applaud.
 Toată sala s-a ridicat într-un suflet ca să aplaude.
entire adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (all parts)complet adj.
 We have the entire skeleton of that dinosaur.
 Deţinem scheletul complet al acelui dinozaur.
entire adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not gelded)necastrat adj.
 The stallion was entire and went on to sire several winners.
 Armăsarul era necastrat şi a fost tatăl a numeroşi cai premiaţi.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Forme compuse:
EnglezăRomână
block,
entire city block
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (square enclosed by streets)zonă s.f.
  suprafaţă s.f.
 The new building will cover the entire city block.
 Noua clădire va acoperi întreaga zonă.
 Noua clădire va acoperi întreaga suprafaţă.
entire performance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (whole show)întregul spectacol s.n.
 He sat there picking his nose throughout the entire performance.
the entire time advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (throughout)tot timpul adv.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'entire' found in these entries
In the English description:

Collocations: the entire [class] [applauded, worked, finished], [across, throughout] the entire [area, continent, nation], the entire [range, selection, length, width] of, more...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'entire' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'entire'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: desk | mount

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.