favoring


WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
favor vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (prefer)a favoriza vb.tranz.
  a prefera vb.tranz.
favor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (helpful act)favoare s.f.
  serviciu s.n.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

party favor:

Acest cuvânt urmează a fi tradus și adăugat în viitorul apropiat
Dacă nu reușești să găsești o traducere, poți întreba pe forumuri.
Ne pare rău pentru inconveniență.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Forme compuse:
favor | party favor
EnglezăRomână
curry favor,
UK: favour
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US (be ingratiating)a linguși, a măguli vb.tranz.
  (figurat)a linge, a peria vb.tranz.
 Roderick is always attempting to curry favor to gain an advantage.
curry favor with [sb],
UK: favour
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US (ingratiate yourself)a se pune bine cu loc.vb.
  a se da pe lângă vb.reflex.
  a intra în grațiile cuiva loc.vb.
 See if you can curry favor with one of the directors.
do [sb] a favor,
do a favor for [sb] (US),
do [sb] a favour,
do a favour for [sb] (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US (do [sth] kind)a face o favoare cuiva loc.vb.
 Will you do me a favor and post this letter for me?
in favor,
UK: in favour
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (in agreement or support)în favoarea loc.prep.
 When they first announced the scheme, only one or two people were in favour.
in favor,
UK: in favour
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (favoured)în favoarea loc.prep.
in favor of [sth] (US),
in favour of [sth] (UK)
adj + prep
(approving of [sth])în favoare loc.prep.
in favor of doing [sth] (US),
in favour of doing [sth] (UK)
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(approving of [sth])pentru a face ceva expr.
in favor with [sb] (US),
in favour with [sb] (UK)
adj + prep
(liked by, popular among)bine văzut de adj.
  agreat de, simpatizat de adj.
opt in favor of [sth] (US),
opt in favour of [sth] (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(choose over [sth] else)a opta pentru vb.intranz.
  a alege vb.tranz.
 We opted in favor of a smaller, more economical car.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'favoring' found in these entries
In the English description:

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'favoring' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'favoring'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Suedeză | Olandeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: well | rave

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.