WordReference English-Romanian Dictionary © 2014:

Traduceri principale
feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (characteristic)trăsătură s.f.
  caracteristică s.f.
  specificitate (or: particularitate) s.f.
 A feature of English is that there are no genders.
 O trăsătură a limbii engleze este lipsa genurilor gramaticale.
 O caracteristică a limbii engleze este lipsa genurilor gramaticale.
 O specificitate (or: particularitate) a limbii engleze este lipsa genurilor gramaticale.
feature,
features
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(facial characteristics)  (aspect fizic al unei persoane)trăsătură s.f.
  fizionomie s.f.
 She has perfect features.
 Faţa ei are trăsături perfecte.
 Are o fizionomie perfectă.
feature,
feature [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(give prominence to)  (scoatere în evidenţă)a prezenta vb.tranz.
   (film)a prezenta vb.tranz.
 The magazine featured her on the front page.
 Revista a prezentat-o pe prima pagină.
  Ultimul lui film prezintă în rolurile principale trei actori de marcă.Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti.
feature,
feature [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(characteristically have)a prezenta vb.tranz.
  a fi caracterizat de loc.vb.
 Most Norman churches feature a tall steeple.
 Multe biserici din Normandia prezintă o turlă înaltă.
 Multe biserici din Normandia sunt caracterizate de o turlă înaltă.
 
Traduceri suplimentare
feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (known person)obişnuit s.m.
 He is a feature of the local Jazz scene.
 E un obişnuit al scenei jazz locale.
feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cinema: full-length film)film de lung metraj s.n.
 The main feature starts at eight o'clock.
 Filmul de lung metraj începe la ora 20:00.
feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (journalism: major article)editorial s.n.
 We're publishing a feature on the homeless.
 Publicăm un editorial despre oamenii fără adăpost.
feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (special attraction)aplicaţie s.f.
 Her new phone is packed with features.
 Noul ei telefon are o grămadă de aplicaţii interesante.
feature vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." colloquial (imagine)a se imagina vb.reflex.
 Just feature yourself on a beautiful, sandy beach!
 Imaginează-te pe o plajă minunată, cu nisip fin.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2014:

Forme compuse:
distinctive feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distinguishing characteristic)trăsătură caracteristică s.f.
 Jimmy Durante's most distinctive feature was an overly large nose.
feature film nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (full-length movie)film de lung metraj s.n.
 At the movie theater there are usually commercials and previews before the feature film.
main feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (most prominent article in a newspaper)articol principal s.n.
 The main feature of today's newspaper is an article on rising crime.
main feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (main movie in a cinema programme)film principal s.n.
 Dance was the main feature in the cultural show.
main feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distinguishing mark or characteristic)trăsătură principală s.f.
 The main feature of this website is to provide knowledge about words.
permanent feature nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] which will remain unchanged)caracteristică permanentă s.f.
 A permanent feature of our new building will be the "statue garden" adjoining the main entrance.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'feature' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'feature' în titlu:

See Google Translate's machine translation of 'feature'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.