fret

Listen:
 /frɛt/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
fret viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be upset, worry)a se îngijora vb.reflex.
  a-şi face griji loc.vb.
  a se agita vb.reflex.
 Carly always fretted when her children were late.
fret nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (on a guitar) (la chitară)bară, tastă s.f.
  interval s.n.
 Jim's fingers flew over the frets as he played the fast-paced guitar song.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
fret [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (erode)a eroda vb.tranz.
  a măcina vb.tranz.
 The water fretted the river banks until they became a canyon.
fret [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (corrode)a coroda vb.tranz.
 The acid frets the steel.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'fret' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'fret' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'fret'.

In other languages: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Suedeză | Dutch | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Advertisements

Word of the day: seem | warp

Advertisements

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.