gathering

Listen:
 [ˈgæðərɪŋ]


Pentru verbul: "to gather"

Present Participle: gathering

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
gathering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (meeting)întrunire s.f.
  întâlnire s.f.
  adunare s.f.
 There was a gathering at the town hall to discuss the building plans.
 A avut loc o întrunire la primărie pentru a discuta planurile clădirii.
gathering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of collecting or harvesting)cules, recoltat s.n.
 The gathering of the apples from the orchard took all day.
 Culesul merelor din livadă ne-a luat toată ziua.
gathering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (party)întrunire, adunare s.f.
  sindrofie s.f.
 We're having a small gathering on Friday, if you'd like to come along.
 Facem o mică întrunire vineri, în caz că vrei să vii.
gathering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group or assembly of people) (de oameni)grup s.n.
  întâlnire s.f.
  adunare s.f.
 The priest ended the prayer and the gathering murmured "Amen."
 Preotul a terminat rugăciunea iar grupul de oameni a murmurat „Amin”.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
gather vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (collect)a aduna, a strânge, a culege vb.tranz.
 She gathered some shells as souvenirs of the vacation.
 A adunat câteva scoici ca să-i amintească de vacanţă.
gather vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (congregate)a aduna,a strânge vb.tranz.
 Gather the people together so we can begin the musical program.
 Adună-i pe toţi ca să putem începe programul muzical.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (information: collate)a strânge, a culege vb.tranz.
  a aduna, a colecta vb.tranz.
 Intelligence agencies are gathering more and more information on our online activities.
 Serviciile de informații strâng din ce în ce mai multe informații despre activitățile noastre online.
gather viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (assemble)a se strânge, a se aduna vb.reflex.
 The people gathered for the ceremony.
 Oamenii s-au strâns pentru a participa la ceremonie.
gather that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (understand)a înțelege vb.tranz.
 I gather that you've decided to resign from your post.
 Înțeleg că te-ai hotărât să renunți la acest post.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
gather viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (accumulate)a se aduna vb.reflex.
 You could see the clouds gathering before the storm.
 Vedeai cum se adună norii înainte de a începe furtuna.
gather vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accumulate)a strânge vb.tranz.
 We gathered the leaves in piles.
 Am strâns frunzele în grămezi.
gather vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (harvest)a culege vb.tranz.
 They gathered the potatoes by hand.
 Au cules cartofii cu mâna.
gather vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pick)a culege vb.tranz.
 I gathered a few wild strawberries to eat.
 Am cules câteva căpşuni sălbatice pentru a le mânca.
gather vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (embrace)a chema vb.tranz.
 Gather your children close to you.
 Cheamă-ţi copiii aproape de tine.
gather,
gather that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(understand)a înţelege vb.tranz.
 I gather that you are not interested in going out tonight.
 Să înţeleg că nu te interesează să ieşim în oraş diseară.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (fabric: pull together)a strânge vb.tranz.
  a încreți vb.tranz.
 She gathered the fabric at the waistband.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
gathering place nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place to get together)loc de întâlnire s.n.
 The market square was a gathering place for local people every Saturday.
social gathering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (party, get-together)întâlnire mondenă s.f.
 Sue is a shy person who often feels uncomfortable at social gatherings.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
collect your thoughts,
gather your thoughts
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (compose yourself)a-și aduna gândurile loc.vb.
  a reflecta, a cugeta vb.intranz.
 He collected his thoughts before he started speaking.
gather evidence vtr + n (collect proof)a aduna probe
  a strânge dovezi
 The sheriff left without gathering any evidence from the crime scene.
gather in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (harvest, collect)a recolta, a aduna vb.tranz.
 The farmers were busy gathering in the sheaves.
gather round,
US: gather around
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(congregate)a se aduna în jurul vb.reflex.
 Gather round everybody! Richard has something to say!
gather speed vtr + n (get faster)a prinde viteză loc.vb.
 His bike began to gather speed as he rode down the hill.
gather together vi + adv (form a group)a aduna la un loc vb.tranz.
gather together vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make a collection of)a aduna vb.tranz.
gather [sth] up vtr + adv (collect)a strânge, a aduna vb.tranz.
 Gather up all the toys and put them in their correct place.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'gathering' găsit și în aceste intrări:
In the English description:
Romanian:

Collocations: a good gathering place, are having a small gathering on [Thursday], a [private, family, small] gathering , more...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'gathering' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'gathering'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: own | rough

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.