WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
layered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (physical object: having layers)stratificat adj.
layered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (theory, etc.: having levels of meaning)stratificat adj.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (level, stratum)strat s.n.
 To find water, we drilled through many layers of rock.
 Ca să găsim apă, am sfredelit multe straturi de piatră.
layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thickness put on top of [sth])strat s.n.
  peliculă s.f.
 The playing cards are made of paper with a layer of plastic to protect them.
 Cărțile de joc sunt făcute din hârtie, cu un strat de plastic pentru protecție.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who lays material)zidar s.m.
  muncitor s.m.
 The tile layer completed the bathroom flooring in a day.
layer [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrange in layers)a turna vb.tranz.
  a așeza pe straturi expr.vb.
 The chef layered the cake and the chocolate frosting.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
outer layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (covering)strat exterior s.n.
 I need a warm coat with a woollen lining and a waterproof outer layer. It turned out to be a warmer day than expected, so I removed my outer layers.
ozone layer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of atmosphere containing ozone gas)strat de ozon s.n.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'layered' găsit și în aceste intrări:
In the English description:

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'layered' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'layered'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: smart | drag

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.