misspend

 /ˌmɪsˈspend/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2015:

Traduceri principale
misspend,
misspend [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(squander: money, time) (bani, timp)a cheltui / a pierde aiurea loc.vb.
  (bani, timp)a spânzura vb.tranz.
  a-și bate joc de loc.vb.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'misspend' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'misspend'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Polish | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Descarcă gratuit aplicațiile pentru Android și iPhone

Android AppiPhone App
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.