notice

Listen:
 [ˈnəʊtɪs]


WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (formal warning)avertisment s.n.
  înștiințare, prevenire s.f.
 Jules realized that he needed to take his employer's notice concerning his poor behavior seriously.
 Jules și-a dat seama că trebuia să ia în serios avertismentul angajatorului cu privire la proasta lui purtare.
notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (attention)atenție s.f.
 He gave little notice to the signs of problems until it was too late.
 Nu prea a dat atenție semnelor problemei, până când a fost prea târziu.
notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (notification)înștiințare, notificare s.f.
 He received notice of the foreclosure.
 A primit o înștiințare privind prescrierea ipotecară.
notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (advance warning)aviz s.n.
  anunţ s.n.
 He just had five minutes' notice about the arrival of the train.
 A primit un aviz cu cinci minute înainte de plecarea trenului.
notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sign or paper)aviz s.f.
 Someone had put up a notice about new parking rules.
 Cineva a trebuit să afișeze un aviz privind noile reguli de parcare.
notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (warning of resignation)preaviz s.n.
 He gave his two weeks' notice to his boss after he was offered another job.
 A dat şefului său un preaviz de două săptămâni după ce i s-a oferit o altă slujbă.
notice [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (become aware of [sth/sb]'s presence)a observa, a remarca vb.tranz.
 Has he noticed you yet?
 Nu te-a observat (or: te-a remarcat) încă?
notice vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (observe, detect)a observa, a remarca vb.tranz.
  a se prinde vb.reflex.
  a-și da seama loc.vb.
 Did you notice that he was drunk?
 Ai observat (or: ai remarcat) că era beat?
notice vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (realize)a-și da seama loc.vb.
  a realiza vb.tranz.
 Didn't you notice that this road is closed ahead?
 Nu ți-ai dat seama că acest drum este închis?
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (notification of loss of job)preaviz s.n.
 The contract states that employees are entitled to one month's notice.
 Contractul stipulează că angajații au dreptul la un preaviz de o lună.
notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (favourable attention)reacție pozitivă s.f.
 The young author's first novel has been the focus of a great deal of notice.
 Primul roman al tânărului autor s-a bucurat de multe reacții pozitive.
notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (critique)reacție favorabilă s.f.
  laudă s.f.
 The string quartet received a favourable notice from the music critic.
 Cvartetul de coarde s-a bucurat de o reacție pozitivă din partea criticului de muzică.
 Cvartetul de coarde s-a bucurat de laude din partea criticului de muzică.
notice vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give attention to)a remarca vb.tranz.
  a respecta vb.tranz.
 Notice the road signs ahead.
 Remarcați semnele rutiere din față.
 Respectaţi semnele rutiere din față.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
advance notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (warning)preaviz s.n.
 Please give advance notice if you have to cancel an appointment.
final notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (last warning before legal action)avertisment final s.n.
 This is your final notice before your electricity is shut off: please pay your bill immediately.
give notice viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (warn, inform)a informa vb.tranz.
 I hereby give notice that there is a claim against the property.
give notice vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (quit job)a da preaviz loc.vb.
 I've just given notice to the boss that I'm quitting in two weeks.
notice board nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (bulletin board for displaying public messages)avizier s.n.
 Why don't you put it up on the notice board in the hall?
noticeboard,
notice-board,
notice board
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (bulletin board)afişier s.n.
  panou s.n.
 Albert posted a "roommate wanted" sign on the noticeboard.
on short notice,
at short notice,
on a moment's notice,
at a moment's notice
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(with little warning)fără preaviz
 Her appointment was cancelled on short notice. I'm sorry to ask you on such short notice, but I only found out about this yesterday.
short notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (little warning)preaviz scurt s.n.
take no notice of [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (pay no attention to, disregard)a nu da atenţie loc.vb.
 She took no notice of his antics.
take notice viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pay attention)a fi atent loc.vb.
 It's time you sat up and took notice.
take notice of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (pay attention)a da atenţie loc.vb.
 He took notice of all the road signs but still got lost.
timely notice nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in reasonable amount of time)aviz prealabil s.n.
  (cu suficient timp înainte)înștiințare s.f.
 The landlord has to provide timely notice to the tenants if he wants to access the property.
without notice advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (with no warning)fără a preveni loc.adv.
  fără avertisment loc.adv.
  pe neanunțate loc.adv.
 I was always on time and did my job well, but my boss fired me without notice.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'notice' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: notice a [difference, similarity] (in), a [warning, copyright, privacy] notice, [pinned to, up on] the notice board, mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'notice' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'notice'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: common | blend

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.