pass

Listen:
 /pɑːs/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (movement: move past)a trece pe lângă loc.vb.
 The bus passed me without stopping.
 Autobuzul a trecut pe lângă mine fără să oprească.
pass [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get through)a trece vb.intranz.
  a traversa vb.tranz.
 First you need to pass customs, then you have to wait for your luggage.
 Întâi trebuie să treci de vamă, apoi trebuie să aștepți să-ți vină bagajele.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (driving: overtake)a depăşi vb.tranz.
 The racecar passed his opponent at the last minute to win the race.
 Maşina de curse şi-a depăşit adversarul în ultimul minut şi a câştigat cursa.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transfer: hand, give)a da, a trasfera vb.tranz.
 He passed the pen to her.
 I-a dat stiloul.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (success: candidate to test) (a avea succes la examene)a trece, a reuşi vb.tranz.
 She passed her driving test on her first attempt.
 A trecut testul de conducere din prima încercare.
pass [sth] to [sb] vtr + prep (object: give, hand)a da vb.tranz.
  a înmâna vb.tranz.
 He passed the pen to her.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (success: approve a law) (legislaţie)a aproba vb.tranz.
 The law was passed by a vote of seventy to thirty.
 Legea a fost aprobată cu şaptezeci de voturi pentru şi treizeci împotrivă.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go by)a trece (pe lângă) vb.intranz.
 The bus passed without stopping for us.
 Autobuzul a trecut pe lângă noi fără să oprească.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
pass interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I don't know the answer)pas! interj.
 "Jenna, what's the answer to number twelve?" "Pass."
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mountain pass)trecătoare s.f.
  pas, defileu s.n.
 There is a pass through the mountains thirty kilometres north of here.
 E o trecătoare în munți la treizeci de kilometri spre nord.
 E un pas (defileu) în munți la treizeci de kilometri spre nord.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (river channel)defileu s.n.
 Be careful when kayaking through the pass.
 Ai grijă când traversezi defileul.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (document giving entry)permis s.n.
 He showed his summer pass and was admitted to the pool.
 Le-a arătat permisul și a fost lăsat să intre la piscină.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (success in exam)trecere s.f.
 He achieved ten straight passes in his exams.
 A luat note de trecere la toate examenele.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (university degree)notă de trecere s.f.
  trecut adj.
 His sister got a first class degree, but he only got a pass.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: ball transfer) (sport)pasă s.f.
 The pass was intercepted by the opponent.
 Pasa a fost interceptată de adversar.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hand gesture)gest cu mâna s.n.
 The psychic made a pass of his hand over the table.
 Ghicitoarea a făcut un gest cu mâna deasupra mesei.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sleight of hand)truc s.n.
 The tabletop conjuror amazed us with his passes.
 Scamatorul ne-a uimit cu trucurile lui.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sexual advance)avansuri s.n.pl.
 He said that he was drunk when he made a pass at Becky. Can you believe that?
 A zis că fusese beat când i-a făcut avansuri lui Becky. Îți vine să crezi?
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military: leave of absence) (în armată)permisie s.f.
 The soldier was granted a pass to attend his mother's funeral.
 Soldatul a primit o permisie pentru a merge la înmormântarea mamei sale.
pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (important point)punct critic s.n.
  impas s.n.
 What has brought us to such a pass in our relationship?
 Ce ne-a adus în acest punct critic al relației noastre?
 Ce ne-a adus în acest impas al relației noastre?
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (transfer: be transferred)a da de la unul la altul loc.vb.
 The birthday card was passed from one person to another as they all signed it.
 Felicitarea de 'la mulți ani' a fost dată de la unul la altul pentru că toată lumea a semnat-o.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (transfer: the ball in sports) (minge)a pasa vb.tranz.
 He passed, and then ran towards the goal.
 A pasat și apoi a fugit spre poartă.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: go by)a trece vb.intranz.
  a zbura vb.intranz.
 It seems that time passes faster every year.
 Pare că timpul trece din ce în ce mai repede.
 Pare că timpul zboară mai repede.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (happen)a se întâmpla vb.reflex.
 You would be amazed at what has come to pass after the accident.
 Nici nu-ți vine să crezi ce s-a întâmplat după accident.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go unnoticed, without reaction)a trece neobservat loc.vb.
 The events passed unnoticed, until someone wrote to the local paper about them.
 Evenimentele au trecut neobservate până când cineva le-a menționat în ziarul local.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (games: decline)pas interj.
 You can either play a card or pass.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Jucătorul a hotărât să nu deschidă jocul și a spus: Pas.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end)a trece vb.intranz.
 That opportunity has now passed.
 Acum ocazia a trecut.
pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US euphemism (die)a muri vb.intranz.
 I'm sorry to tell you that your husband has passed.
 Îmi pare rău că trebuie să vă anunț că soțul dumneavoastră a murit.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (movement: cross)a se întâlni vb.reflex.
 They passed each other while running errands this morning.
 S-au întâlnit azi-dimineață când au ieșit cu treburi.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transfer: the ball in sports) (minge)a pasa vb.tranz.
 He passes the basketball to his teammate, then his teammate shot it.
 A pasat mingea de baschet coechipierului, care a aruncat-o la coș.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (success: examiner to candidate)a trece vb.tranz.
 The student's grades were much better this year, so the teacher was happy to pass the student.
 Notele elevului au fost cu mult mai bune anul acesta, așa că profesorul s-a bucurat că-l poate trece.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (omit a payment)a sări peste loc.vb.
 Unfortunately, you have passed on the last five payments and are heavily in debt.
 Din nefericire ai sărit peste ultimele cinci plăți, ai o datorie mare.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US euphemism (excrete, discharge)a elimina vb.tranz.
 They say it is painful to pass a kidney stone.
 Se spune că e dureros să elimini o piatră de la rinichi.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (judgement: criticism) (critică, judecată de valoare)a emite vb.tranz.
 The columnist passed judgement against the candidate's plans.
 Ziaristul emite critici la adresa planurilor candidatului.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (judgement: a sentence)a pronunța vb.tranz.
 The judge passed a sentence of five years' imprisonment on the criminal.
 Judecătorul a pronunțat o sentință de cinci ani de închisoare.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exceed)a depăși vb.tranz.
 The rocket's speed quickly passed two hundred kilometres per hour.
 Viteza rachetei a depășit rapid două sute de kilometri pe oră.
pass vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (circulate)a da (de la unul la altul / din mână în mână) vb.tranz.
 They passed the popcorn around the table.
 Au dat floricelele de porumb de la unul la altul (din mână în mână).
pass [sth] to [sb] vtr + prep (ball: transfer to [sb])a pasa vb.tranz.
  a trimite vb.tranz.
 He passed the basketball to his teammate, then his teammate shot it.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Forme compuse:
EnglezăRomână
boarding pass,
boarding card
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(passenger ticket)tichet de îmbarcare s.n.
 All passengers must present their boarding passes before entering the airplane.
free pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (access to [sth] at no cost)intrare gratuită s.f.
 The package includes free passes to all the park attractions.
guest pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (privileged access)invitație s.f.
 We were issued with guest passes for the VIP area.
let,
let in,
let pass
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(allow to pass)a da voie loc.vb.
  a lăsa să vb.tranz.
  a face loc loc.vb.
 Let the waiter through.
make a pass at [sb] v slang (make a sexual advance towards [sb])a face avansuri cuiva vb.tranz.
 He was disciplined for sexual harassment, after he made a pass at one of the Secretaries.
not pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not be accepted)a nu trece vb.tranz.
 The soldier did not pass inspection for parade duty because his uniform was dirty.
not pass viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail: an exam or test) (un examen)a nu trece vb.tranz.
 I did not pass my exams, so I will have to take them again.
pass a law v (make [sth] legal or illegal)a aproba o lege expr.
 In 1647 Parliament passed a law making the celebration of Christmas illegal.
pass along vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hand round)a da mai departe loc.vb.
 Please pass along these hints for healthy living.
pass around vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (distribute, circulate)a distribui vb.tranz.
 They passed around sandwiches and drinks at the party.
pass away viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." euphemism (die)a se stinge vb.reflex.
  a ne părăsi vb.intranz.
 His grandfather passed away after a five-year struggle with cancer.
pass by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (go past)a trece vb.intranz.
 When Emily was sick, she sat near the window and waved at everyone who passed by.
pass by [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (go past)a trece pe lângă vb.intranz.
 It's hard to pass by a mirror without looking at your reflection.
pass by [sth] v (disregard, pay little notice to)a trece cu vederea vb.tranz.
 The shoppers passed by the tomatoes even though they were reduced in price.
pass judgment,
UK: pass judgement
vtr + n
US (criticize)a judeca, a evalua vb.tranz.
  a emite judecăţi critice expr.
 We shouldn't pass judgement on him; he's doing the best that he can.
pass judgment,
UK: pass judgement
vtr + n
US (give opinion)a judeca, a evalua vb.tranz.
  a emite judecăţi critice expr.
 I won't pass judgement until I've heard the whole story.
pass off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK (happen)a se derula vb.reflex.
  a avea loc loc.vb.
 Although the event has attracted violence in the past, the latest march passed off without incident.
pass [sth/sb] off as [sth/sb] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (present falsely)a se da drept loc.vb.
 He tried to pass himself off as an expert, but we could tell he didn't know much.
pass on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bequeath, leave to [sb])a pasa ceva cuiva vb.tranz.
  a da în grija vb.tranz.
 The house and all its belongings were passed on to her on.
pass on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (reject, not take)a spune pas loc.vb.
 I'm afraid I must pass on your kind invitation - I'm afraid I'm not free that evening.
pass on the torch v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (transfer responsibility)a preda ştafeta loc.vb.
 I've been secretary of this club for too long: it's time to pass on the torch to someone else.
pass out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (faint, lose consciousness)a leşina vb.intranz.
 I took one look at the bloody cut on my arm and passed out.
pass out [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (distribute, hand out)a înmâna, a distribui vb.tranz.
 The priest is passing out the communion wafers.
pass over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not give consideration to)a trece peste vb.intranz.
 Even though Mary had worked as a manager in that department she was passed over for promotion.
pass over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (not discuss)a evita subiectul loc.vb.
 Mary glibly passed over the topic Eric most wanted to discuss.
pass over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fly over)a zbura peste vb.intranz.
 We live near the airport and hundreds of planes pass over our house every day.
pass over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with [sth]: rub lightly, cursorily clean)a freca uşor vb.tranz.
 Could you give the living room a quick pass over with the vacuum before guests arrive?
pass the hat,
pass the hat round
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(ask for contributions of money) (cu pălăria)a face chetă expr.
 After the buskers had stopped playing, they passed the hat round.
pass through vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (go from one side to the other of [sth])a trece prin / printre vb.intranz.
 It took us 20 minutes to pass through the Mont Blanc Tunnel.
pass up [sth],
pass [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (forgo, deny oneself) (ocazie)a lăsa să treacă
  (şansa)a rata vb.tranz.
 Val simply couldn't pass up the opportunity to spend the summer in the South of France.
transit pass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (season ticket for public transport)abonament s.n.
 The transit pass allows you to travel on all the city's buses with a discounted fare.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'pass' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'pass' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'pass'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: joke | drape

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.