phony

SpeakerListen:
USScot
 /ˈfəʊnɪ/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2015:

Traduceri principale
phony adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not real, fake)fals adj.
  contrafăcut adj.
phony nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (insincere person)prefăcut s.m.
phony adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: insincere, deceitful)prefăcut adj.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2015:

Forme compuse:
phony war traducere nedisponibilă
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'phony' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'phony'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Swedish | Russian | Polish | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Descarcă gratuit aplicațiile pentru Android și iPhone

Android AppiPhone App
Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.