quick

Listen:
 /kwɪk/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
quick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fast)repede, prompt adj.
 The salesperson had a quick answer for his questions.
 Agentul de vânzări avea răspunsuri prompte la toate întrebările.
quick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of short duration)rapid, scurt adj.
 I've only time for a quick visit.
 N-am timp decât de o vizită rapidă (or: scurtă).
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
quick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (prompt)prompt adj.
 He was always quick to turn in his papers.
 Era tot timpul prompt în predarea lucrărilor.
quick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (alert)repede adv.
  imediat adv.
 He was quick to realize that the baby was sick.
 Și-a dat seama repede că bebelușul era bolnav.
quick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: smart)ager adj.
  pătrunzător adj.
 Viola has a quick mind and a quick wit.
 Viola are o minte ageră și e foarte tranșantă.
 Viola are o minte pătrunzătoare și e foarte tranșantă.
quick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: learner) (elevi)care prinde repede loc.adj.
  perspicace adj.
 He is a quick student.
 E un elev care prinde repede.
 E un elev perspicace.
quick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (agile)agil, sprinten adj.
 The criminal was always quick when it came to climbing fences.
 Delincventul era agil (sprinten) când trebuia să sară garduri.
quick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hasty)grăbit, pripit adj.
 Don't be so quick to make this important decision.
 Nu fi așa de grăbit (pripit), e o decizie importantă.
quick adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (finance: liquid)lichid adj.
 Quick assets are almost as useful as cash.
 Activele lichide sunt aproape la fel de utile ca banii lichizi.
quick advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (quickly)repede adv.
  imediat adv.
 Come quick! The cows are eating the corn.
quick advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (soon)curând adv.
  în scurt timp loc.adv.
 I hope John gets here quick, while our friend is still here.
quick nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sensitive flesh)carne vie s.f.
 Her fingernail ripped, exposing the quick underneath.
 I s-a rupt unghia, lăsând să se vadă carnea vie de dedesubt.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Forme compuse:
EnglezăRomână
have a quick dip v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (go for quick swim)a intra puţin în apă expr.
 Joachim had a quick dip in the lake before lunch.
have a quick dip into [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (experience briefly) (figurat)a vedea cu ce se mănâncă expr.
  a-și face o idee despre expr.
 I had a quick dip into Zen Buddhism when I was about eighteen years old.
in double-quick time exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (very fast)în cea mai mare viteză loc.adv.
in quick succession v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (one coming rapidly after another)în succesiune rapidă loc.adv.
 The company is preparing two new products for launch in quick succession.
make it quick v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (hurry)a face ceva repede loc.vb.
 I don't have time to listen, so make it quick.
quick change of opinion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (about-face)schimbare rapidă de opinie s.f.
 The quick change of opinion was brought about by the discovery of compromising documents.
quick exit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rapid departure, escape)evadare rapidă s.f.
 The robber's plan was to grab the diamonds and make a quick exit. The moment I saw my ex-wife I made a quick exit through the back door.
quick look nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brief glance)privire rapidă s.f.
 Could you have a quick look at the case and explain what's happening?
quick on the draw adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having fast reflexes)rapid, iute adj.
  cu reacţie rapidă loc.adj.
 Cowboys had to be quick on the draw when they were fighting duels.
quick on the draw adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (tending to take offence)a-i sări repede muștarul expr.
  ușor iritabil loc.adj.
quick temper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tendency to get angry)fire iute s.f.
 Patrick has a quick temper, but he always apologizes when he calms down.
quick thinking nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (problem-solving in an emergency)gândire rapidă s.f.
 Thanks to his quick thinking we escaped the car accident alive.
quick wit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sharpness, intelligence)isteţime s.f.
 Not only is he intelligent, he has a quick wit.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'quick' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'quick' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'quick'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: near | shallow

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.