relative

Listen:
 /ˈrɛlətɪv/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
relative nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (family member)rudă s.f.
  rubedenie s.f.
 Lindsay is my cousin, so that makes her a relative. I send postcards to my relatives for Christmas.
relative adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not absolute)relativ adj.
 Some people think it is acceptable to commit acts of relative evil in order to combat absolute evil.
relative adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (comparative)relativ adj.
  comparativ adj.
 Maria and Petra discussed the relative advantages of travelling by train or by air.
relative adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (compared to [sth] else)relativ adj.
 The relative humidity of this climate can make it uncomfortable for those used to cooler, dryer areas.
relative to [sth] adj + prep (in proportion to)în comparație cu, în raport cu loc.prep.
 His head seems too large relative to the rest of his body.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
relative to [sth/sb] adj + prep (relating to)relativ la loc.prep.
 Your arguments make no sense relative to the subject we're discussing.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Forme compuse:
EnglezăRomână
blood relative nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] biologically related)rudă de sânge s.f.
 Parents, siblings, and grandparents are all blood relatives.
relative clause nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (phrase with who, which, etc.)propoziţie relativă s.f.
 Long relative clauses should ideally be enclosed by commas.
relative humidity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount of moisture in the air)umiditate relativă s.f.
 The weather was sunny with a relative humidity of 65%.
relative pronoun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar: who, what, etc.)pronume relativ s.n.
 Relative pronouns are used to avoid repeating names of people.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'relative' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'relative' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'relative'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: joke | drape

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.