report

Listen:
 [rɪˈpɔːrt]


WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (account)raport s.n.
  declaraţie s.f.
 His report of the car accident was different from hers.
 Raportul lui despre accidentul de maşină a fost diferit de al nostru.
 Declaraţia lui despre accidentul de maşină a fost diferită de a noastră.
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (news) (ştiri)reportaj s.f.
 The news report only told one side of the story.
 Reportajul nu a prezentat decât o versiune a poveştii.
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (school paper)lucrare s.f.
  referat s.n.
 His report for history class was eight pages long.
 Lucrarea lui pentru cursul de istorie avea opt pagini.
 Referatul lui pentru cursul de istorie avea opt pagini.
report [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (journalist: make public) (jurnalism)a prezenta vb.tranz.
  a face public loc.vb.
 The journalist reported each new development in the talks.
 Jurnalistul a prezentat fiecare nou eveniment de pe parcursul discuţiilor.
report viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (news: make public)a scrie reportaje expr.vb.
 The war correspondent was becoming tired of reporting and wanted to write poetry instead.
 Corespondentul de război nu mai voia să scrie reportaje de pe front, voia să scrie poezie.
report vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (show up)a se prezenta vb.reflex.
 You must report for work on time.
 Trebuie să te prezinţi la lucru la timp.
report on [sth/sb] vi + prep (give critical account of)a face un raport despre expr.vb.
  a oferi mai multe detalii expr.vb.
 We will report on this in more detail in our next issue.
report vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (denounce, crime)a raporta vb.tranz.
  a denunţa vb.tranz.
 She reported the crime to the police.
 A raportat crima la poliţie.
 This sentence is not a translation of the original sentence. L-a denunţat pe hoţ la poliţie.
report [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (crime: denounce to police)a raporta vb.tranz.
  a reclama vb.tranz.
  a denunța vb.tranz.
 The insurance company asked Helen if she had reported the theft of her car.
 Compania de asigurări a întrebat-o pe Helen dacă a raportat furtul mașinii ei.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (announcement)anunț s.n.
 The report of the new services will appear in the local newspaper.
 Anunțul referitor la noile servicii va apărea în ziarul local.
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gossip)zvon s.n.
 There was a report of a massacre, but nobody could confirm it.
 Au fost zvonuri despre masacru, dar nimeni nu a putut confirma.
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound, noise)zgomot de explozie s.n.
 The report of the explosion could be heard in the distance.
 Zgomotul exploziei se putea auzi la mare depărtare.
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (student grades) (de note)carnet s.n.
 The report showed that he had four As and two Bs.
 Carnetul de note indica că avea doi de zece și doi de nouă.
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (weather) (meteo)prognoză s.f.
 Do you know the weather report for this weekend?
 Știi care e prognoza meteo pentru sfârșitul săptămânii?
report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (company: information)statistică s.f.
  raport s.n.
 According to the quarterly report, the company is doing quite well.
report viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (show up)a se prezenta vb.reflex.
 Yes, he reports promptly every day at seven o'clock.
 Da, se prezintă în fiecare zi, la ora șapte fix.
report vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (present an account)a declara vb.tranz.
 He reported that he saw the tall guy hit the other person first.
 A declarat că l-a văzut pe tipul acela înalt lovind primul.
report vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (communicate)a informa vb.tranz.
 She reported everything that they had decided, so he was in the picture.
 L-a informat despre tot ce hotărâseră pentru ca el să fie pus la curent.
report vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (military duty)a se prezenta vb.tranz.
 You need to report to barracks by three o'clock on Friday.
 Trebuie să te prezinți la cazarmă vineri, până la ora trei.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
annual report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (yearly financial statement)raport anual s.n.
 The figures in this year's annual report are terrible!
glowing report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (praise)raport extrem de favorabil s.n.
 The inspectors gave the college a glowing report.
news report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (news on TV, radio, etc.)buletin informativ s.n.
 The news report said that the President is visiting India.
progress report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (written assessment)raport de evaluare s.n.
 Have you asked the school for a progress report on your child's performance?
report card nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (written assessment of school pupil)raport de evaluare școlară s.n.
  carnet de note s.n.
 The grades on his report card were excellent.
report to [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be accountable to: a superior)a fi în subordinea, a fi subordonat expr.vb.
 In the table of organization I report to the director, and eleven other people report to me.
school report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (written assessment of school pupil)raport de evaluare școlară s.n.
 The school report said that Andy was a hard-working student.
self-report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (test or assessment of oneself)testare a propriei persoane, evaluare a propriei persoane s.f.
 There is a self-report at the end of each unit of the book.
self-report viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (test or assess oneself)a se testa vb.pron.
 Students will have opportunities to self-report and reflect on their learning.
self-report adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (testing or assessing oneself)de evaluare a propriei persoane loc.adj
 Please complete this self-report questionnaire.
unconfirmed report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rumour)zvon s.n.
 There is an unconfirmed report that the Loch Ness monster has been sighted.
weather report nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (broadcast prediction of the weather)buletin meteo s.n.
 The weather reports all say the hurricane will strike to the east.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'report' găsit și în aceste intrări:
În descrierea în limba engleză:
Română:

Sintagme: report the [accident, robbery, incident, news], a [newspaper, TV, website, press, sales, financial, government] report, report (back) to the [owner, boss, principal, officer], mai mult...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'report' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'report'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: crash | nail

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.