retail

Listen:
 /ˈriːteɪl/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
retail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sale to public)vânzare cu amănuntul, vânzarea en detail s.f.
 I work in retail.
 Lucrez în vânzarea cu amănuntul.
retail adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (store)magazin en detail, magazin de vânzare cu amănuntul s.n.
 Last year's profits increased for retail electronics stores.
 Profitul de anul trecut a crescut la magazinele en detail.
retail advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (at retail prices)cu amănuntul loc.adv.
 If I had bought the stereo retail, I would have paid much more.
 Dacă ai fi cumpărat casetofonul la preţul cu amănuntul, l-ai fi luat mult mai scump.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
retail viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (to be sold at retail)a se vinde cu amânuntul expr.
 It retails for twenty dollars.
 Se vinde cu amănuntul la douzeci de dolari.
retail vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sell)a vinde vb.tranz.
 Mrs Sellers now retails shoes.
 Doamna Sellers acum vinde pantofi.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Forme compuse:
EnglezăRomână
retail dealer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (seller)vânzător cu amănuntul s.m.
 The craftsman sold not only to wholesalers, but also to various retail dealers.
retail merchant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shop owner, seller)vânzător s.m.
retail outlet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shop, store)magazin s.n.
 The paint company had retail outlets in every state.
retail price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount [sth] costs in shops)preţ cu amănuntul s.n.
 I never pay the full retail price because I know how to haggle.
retail sales nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (shop selling)vânzare cu amănuntul s.f.
 I worked in retail sales for many years.
retail store nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shop)magazin s.n.
 We have a retail store in the mall and a discount outlet store at the factory.
retail trade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shop selling)vânzare cu amănuntul s.f.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'retail' found in these entries
In the English description:
Collocations: retailing [goods, clothing, hardware, computers], has a job in retail, a retail [job, outlet, store, customer], more...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'retail' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'retail'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: spare | scale

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.