running

Listen:
 [ˈrʌnɪŋ]


Pentru verbul: "to run"

Present Participle: running

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
running nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jogging, footracing)alergare s.f.
  (sport)atletism s.n.
 Running is one of my favourite sports.
 Alergarea este una dintre activităţile mele sportive preferate.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Atletismul este un sport foarte vechi.
running nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business: management)conducere, administrare, gestionare s.f.
 Running a business can be difficult work.
 Conducerea unei firme poate fi un lucru dificil.
running nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (household: operation) (în casă)treburi s.f.pl.
  gospodărire s.f.
 He looked after the children and the running of the house.
 A avut grijă de copii și de treburile casei.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
running adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wound: discharging) (răni)purulent, supurant adj.
 It was a horrible, oozing, running wound that bled for days.
 Era o rană groaznică, purulentă, care a sângerat zile întregi.
running advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in succession)consecutiv adv.
  la rând loc.adv.
 They won the championship for five years running.
running nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (machine: operation)funcționare s.f.
 We can't stop the running of the power station.
 Nu putem opri funcționarea centralei electrice.
running nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (smuggling)trafic s.n.
 Drug running is illegal, but often happens across the border.
 Traficul de droguri e ilegal, dar, de cele mai multe ori, are loc peste graniță.
running nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (publishing an advert, article)publicare s.f.
 The running of that advertisement was a bad decision by the editor.
 Publicarea acelei reclame a fost o idee proastă a redactorului.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (go quickly)a alerga vb.intranz.
  a fugi vb.intranz.
 How fast can you run?
 Cât de repede poţi să alergi?
 Cât de repede poţi să fugi?
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover a distance)a alerga vb.intranz.
 He runs three miles every morning.
 Aleargă cinci kilometri în fiecare dimineață.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (operate a machine)a opera, a folosi vb.tranz.
 Do you know how to run a gas generator?
 Știi cum să folosești (or: să operezi) un generator pe gaz?
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (maintain)a întreţine vb.tranz.
 It costs more and more to run this car each year.
 În fiecare an costă din ce în ce mai mult să întreţii această maşină.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (maintain a business) (un magazin, o afacere)a conduce vb.tranz.
  (o afacere)a avea
  a desfășura o activitate vb.tranz.
 Gina runs a gluten-free bakery in California.
 Gina conduce o brutărie care vinde produse fără gluten în California.
run vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computer, etc.: use)a folosi, a utiliza vb.tranz.
 Abby runs three computers at the same time in her office.
 Abby folosește (or: utilizează) trei computere în același timp, în biroul ei.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jog)alergare s.f.
  fugă s.f.
 I'm going for a run.
 Ies la o alergare.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Fuga lui prin magazine nu i-a servit la nimic, a pierdut timpul şi a cumpărat numai prostii drept cadouri.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (race)cursă s.f.
  maraton s.n.
 We're organizing a run for charity this weekend.
 Organizăm o cursă de alergare pentru o cauză caritabilă la sfârşitul acestei săptămâni.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (short trip)plimbare s.f.
 Let's go for a run in the country.
 Hai să facem o plimbare la țară.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (route)drum s.n.
 She's doing the school run, but should be back soon.
 E în drum spre școală, dar nu cred că va mai întârzia mult.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tights, stockings: rip) (despre ciorapi de damă)fir dus s.n.
 I have a run in my tights.
 Am un fir dus la ciorap.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (series)serie s.f.
 We've had quite a run of bad luck lately.
 În ultima vreme am avut o serie de ghinioane.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (series of cards) (la cârțile de joc)suită s.f.
 He had a diamond run.
 A avut o suită de romb.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cricket, baseball: score) (traseu complet înapoi la plăcuță)run s.n.
 They scored twelve runs in the first over.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (election campaign)candidatură s.f.
 His run for office ended in failure.
 Candidatura lui pentru alegeri a fost un eșec.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fish: migration) (pește)migrare s.f.
 He's gone up to Alaska for the salmon run.
 S-a dus în Alaska să studieze migrarea somonilor.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (track)pistă s.f.
 They built a new bobsled run for the Olympics.
 Au construit o nouă pistă de bob pentru Olimpiadă.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (print run)tiraj s.n.
 This book will have a print run of 10,000 copies.
 Această carte va avea un tiraj de 10.000 de copii.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (length)bucată s.f.
 You'll need a two-metre run of cable.
 Vei avea nevoie de o bucată de cablu de doi metri.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fenced area)curte s.f.
 They put up a chicken run in the back yard.
 Au amenajat o curte pentru păsări în spatele casei.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: roulade) (muzică)suită s.f.
 He played the run beautifully.
 A interpretat suita admirabil.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (strong demand)cerere s.f.
 We've had a run on these teapots since they went on special offer.
 A crescut cererea pentru aceste ceainice de când am început să le vindem la preț redus.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (direction of change)curs s.f.
  derulare s.f.
 The run of events has not been favourable.
 Cursul evenimentelor n-a fost prea favorabil.
 Derularea evenimentelor n-a fost prea favorabilă.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (typical kind)gen, tip s.n.
 She's different from the typical run of candidates.
 Ea e cu totul altfel decât genul tipic de candidat.
run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dash)alergătură s.f.
  goană s.f.
 His run for the bus was clearly pointless - he was much too far away to stand a chance of catching it.
the runs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." slang (diarrhoea)diaree, cufureală s.f.
 Those greasy tacos I ate at 2 in the morning gave me the runs.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (flee)a fugi vb.intranz.
 Run for your lives!
 Fugiți!
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (spread) (machiaj, cerneală)a curge vb.intranz.
  a întina vb.tranz.
 Her tears fell on the letter and made the ink run.
 Lacrimile ei au căzut pe scrisoare și cerneala a început să curgă.
 Lacrimile ei au căzut pe scrisoare și cerneala a început să întineze hârtia.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (operate) (mașini, echipament tehnic)a folosi vb.tranz.
  a utiliza vb.tranz.
 Is there any machine you don't know how to run?
 Există vreun aparat pe care să nu știi să-l folosești?
 Există vreun aparat pe care să nu știi cum să-l utilizezi?
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (keep company with)a se înhăita vb.reflex.
  a se încârdăşi vb.reflex.
 He runs around with the wrong kind of people.
 S-a înhăitat cu cine nu trebuie.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (migrate)a migra vb.intranz.
 The salmon run in the spring.
 Somonii migrează primăvara.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (race)a participa vb.intranz.
 He likes to run in competitions.
 Îi place să participe în competiții.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (horse racing: finish)a se clasa vb.reflex.
 My horse ran third.
 Calul meu s-a clasat al treilea.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (transport: ply)a circula vb.intranz.
 The bus runs every day but Sunday.
 Autobuzul circulă în fiecare zi, dar nu și Duminica.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (climb) (plante)a se căţăra vb.reflex.
 We're trying to get the roses to run along the trellis.
 Încercăm să facem trandafirii să se cațere pe împletitura de sârmă.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sail)a naviga vb.intranz.
 We ran along the shore before pulling into the port.
 Am navigat de-a lungul coastei înainte de a intra în port.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (thread: unravel) (țesături)a i se duce firele expr.
  a se destrăma vb.reflex.
 My stockings are starting to run.
 Ciorapilor mei au început să li se ducă firele.
 Ciorapii mei au început să se destrame.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (continue)a dura vb.intranz.
  a ţine vb.intranz.
 The programme runs for two years.
 Programul durează doi ani.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (extend)a se întinde vb.reflex.
 The cable runs between the walls.
 Cablul se întinde între cele două ziduri.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be worded)a suna vb.intranz.
 The agreement runs as follows...
 Contractul sună cam așa:
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stand for office)a candida vb.intranz.
 He's running for the presidency.
 Candidează pentru președinție.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (transport: depart) (mijloace de transport)a circula vb.intranz.
 When does the bus run?
 Când circulă autobuzul?
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (travel)a se întinde vb.reflex.
 The highway runs along the valley.
 Autostrada se întinde de-a lungul văii.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (take a quick trip)a fugi vb.intranz.
 Run to the shop and get some more milk!
 Fugi repede la magazin și mai cumpără niște lapte.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (glide, pass freely)a trece prin vb.intranz.
 The cable runs through this pulley.
 Cablul trece prin acest scripete.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (flow strongly)a curge vb.intranz.
 The blood ran down his back.
 Sângele îi curgea pe spate.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (empty)a se scurge vb.reflex.
 The wastewater runs into the gutter.
 Apele uzate se scurg într-un jgheab.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (range) (pe o gamă)a se întinde vb.reflex.
 Our product line runs from basic to luxury.
 Produsele noastre se întind pe o gamă largă - de la produse de strictă necesitate, la produse de lux.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (discharge fluid) (de lacrimi)a se umple vb.reflex.
  (ochi)a înota vb.intranz.
 His eyes ran with tears.
 Ochii i s-au umplut de lacrimi.
 Ochii îi înotau în lacrimi.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become)a curge vb.intranz.
 The tap ran dry.
 Apa de pe țeavă a curs până la ultima picătură.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (business, etc.: operate)a menține în funcțiune expr.
 It requires a lot of energy to keep this business running.
 E nevoie de multă energie ca să menții această firmă în funcțiune.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be printed)a fi publicat expr.
 The ad will run in tomorrow's paper.
 Anunțul va fi publicat în ziarul de mâine.
run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be of a given dimension) (referitor la dimensiuni)a fi vb.intranz.
 Peaches are running small this season.
 Piersicile sunt mici anul acesta.
run to [sb] vi + prep figurative, informal (have recourse to)a da fuga la loc.vb.
  a-și găsi scăparea în loc.vb.
  a alerga la vb.intranz.
 He always runs to the teacher if you make fun of him.
 Imediat dă fuga la profesor dacă râzi de el.
run to [sth] vi + prep (make a quick trip to)a merge vb.intranz.
  a da o fugă până la expr.vb.
 We're out of milk; I'll just run to the shops and get some more.
 Nu mai avem lapte. O să merg până la magazin să iau.
 Nu mai avem lapte. O să dau o fugă până la magazin să mai iau.
run over [sth],
run across [sth]
vi + prep
(glide over)a aluneca vb.intranz.
 Larry let his fingers run across the tactile surface of the sculpture.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (livestock: make run) (vite)a mâna vb.tranz.
 It's time to run the cattle to their new pasture.
 E timpul să mânăm vitele spre noua lor pășune.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (errand)a face drumuri loc.vb.
  a avea treburi de rezolvat expr.vb.
 I have a few errands to run.
 Am de făcut câteva drumuri.
 Am de rezolvat câteva treburi.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (chase)a alerga după vb.intranz.
  a hăitui vb.tranz.
 The dogs were running a fox.
 Câinii alergau după o vulpe.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make compete)a antrena vb.tranz.
 He runs greyhounds on the weekends.
 Antrenează ogari la sfârșit de săptămână.
run [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cost)a costa vb.tranz.
  (costuri)a ajunge la vb.intranz.
 That new roof could run you several thousand.
 Un acoperiș nou te poate costa câteva mii de dolari.
 Costul unui acoperiș nou poate ajunge la câteva mii de dolari.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (follow)a urma vb.tranz.
  a-și vedea de vb.reflex.
 We should just let events run their course.
 Trebuie să lăsăm lucrurile să-și urmeze cursul.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (extend) (cablu, sfoară, etc.)a întinde, a trece vb.tranz.
 They ran a telegraph cable under the Atlantic.
 Au întins (or: au trecut) un cablu de telegraf pe sub apele Atlanticului.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (traverse)a traversa vb.tranz.
  a străbate vb.tranz.
 The mountain range runs over half the country.
 Lanțul de munți traversează jumătate din țară.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (act unsupervised)a administra, a conduce vb.tranz.
 She is quite capable of running the whole firm alone.
 Are calitățile necesare pentru a administra (or: a conduce) firma singură.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause to ply a route) (mijloace de transport)a introduce vb.tranz.
 They should run a bus to this town.
 Ar trebui să introducă o linie de autobuz în acest orășel.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (convey)a duce vb.tranz.
 Can you run this letter to the post office?
 Poți să duci scrisoarea asta la poștă?
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pass quickly)a trece vb.tranz.
 She ran a brush through her hair. Rob ran a hand through his thick, dark hair.
 Și-a trecut o perie prin păr.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get past) (la semafor)a trece vb.intranz.
  a traversa vb.tranz.
 The police stopped him for running a red light.
 L-a oprit poliția pentru că a trecut pe roșu.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (smuggle)a face trafic loc.vb.
  a trece peste graniță expr.vb.
 They used to run alcohol across the border during Prohibition.
 Obișnuiau să facă trafic cu alcool pe vremea prohibiției.
 Obișnuiau să treacă alcool peste graniță pe vremea prohibiției.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (print, copy)a fotocopia vb.tranz.
  a publica vb.tranz.
 Run off a hundred copies, please. The paper ran a lot of ads for cars.
 Fotocopiază o sută de exemplare, te rog.
 Ziarul a publicat o mulțime de reclame la mașini.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (process)a face calculul loc.vb.
 Let's run the numbers and see if it will work.
 Hai să facem calculul să vedem dacă merge.
run [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sponsor a candidate) (în alegeri)a susține vb.tranz.
 The party wanted to run her for the senate seat.
 Partidul voia s-o susțină pentru ocuparea locului în Senat.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (manage, conduct)a conduce, a administra, a gestiona vb.tranz.
 She's the one that really runs the office. We could run an experiment.
 Ea e cea care conduce biroul.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (expose yourself to danger)a risca vb.tranz.
  a se expune unui risc expr.vb.
 We don't want to run the risk of being sued.
 Nu vrem să riscăm să fim dați în judecată.
 Nu vrem să ne expunem riscului de a fi dați în judecată.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (let liquid flow)a pregăti cada expr.vb.
 Let me run you a bath.
 Lasă-mă să-ți pregătesc cada pentru baie.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accumulate a debt)a cumpăra pe datorie expr.vb.
  a lua pe caiet expr.vb.
 He runs a tab at the local bar.
 Cumpăra pe datorie de la barul din sat.
run [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (add to an account) (datorie)a trece în cont expr.vb.
 Can you run it to my tab?
 Poți să treci consumația asta în contul meu?
run [sth] over [sth],
run [sth] across [sth]
vtr + prep
(glide over)a mângâia vb.tranz.
 She ran her fingers over the fine silk.
run [sth] by [sb] vtr + prep (get [sb]'s approval) (figurat)a trece prin loc.vb.
  a cere aprobarea expr.vb.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
be in the running v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a chance in competition)a candida la podium expr.vb.
  a avea șanse de câștig expr.vb.
be out of the running v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer be part of competition)a nu mai reprezenta o amenințare expr.vb.
  dat la o parte loc.adj.
running costs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (business overheads)costuri de funcționare s.n.pl.
  costuri de operare s.n.pl.
 You need to keep your overheads and running costs down.
running head nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (title at top of a book's pages)antet s.n.
  titlu curent s.n.
running mate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (candidate for lesser of two linked offices)candidat secundar s.m.
 John McCain selected Sarah Palin as his running mate in the election.
running out adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (depleted, in short supply)pe ducă loc.adj.
  pe terminate loc.adj.
 I have to make a trip to the grocery store because I'm running out of milk.
running shoe nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (trainer, sneaker)pantof de alergat s.m.
  pantofi de alergat s.m.pl.
 I don't know why running shoes need to be so expensive.
running track nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (athletic circuit)pistă de alergare s.f.
running water nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (water available on tap)apă de la robinet s.f.
 People who don't have running water have to rely on wells for their water supply.
up and running adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (active, in operation)activ, operaţional adj.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
bombing run,
US: bomb run
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fighter plane: pre-bomb drop)raid aerian s.n.
 The planes went on a bombing run over enemy territory.
break [sth] in,
break in [sth] (US),
run [sth] in,
run in [sth] (UK)
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(car, engine: use when new)a roda vb.tranz.
  a face rodajul expr.
 It's best to break the engine in slowly.
don't run interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (do not run)nu fugi interj.
 In case of fire, walk, don't run, to the nearest exit.
dry run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trial, rehearsal)repetiţie s.f.
 We've only got one chance to get it right, so let's do a dry run first.
dummy run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trial or practice)încercare s.f.
 This is just a dummy run to make sure everything's in working order.
end run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (American football manoeuvre) (fotbal american)ocolire s.f.
  păcălire a defensivei s.f.
 The player tried to make an end run, but was tackled.
go to seed,
run to seed
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
slang, figurative (decline, deteriorate)a intra în declin vb.intranz.
  a se plafona vb.reflex.
 He was once a great actor but rather went to seed in middle age.
go to seed,
run to seed
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(plant: produce seed and dry up)a face semințe loc.vb.
 Prevent flowering plants from going to seed by removing the dead flower heads.
have a run-in with [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (quarrel with)a se certa cu vb.reflex.
  a se lua la harță cu expr.vb.
  a se ciondăni cu vb.reflex.
 I had a run-in with my brother yesterday over whose turn it was to borrow the car.
hit-and-run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fleeing the scene after a collision)părăsirea locului accidentului s.f.
 The collision would have been considered an accident, but after the driver sped off it became a hit-and-run.
hit-and-run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball) (sport)centrare s.f.
hit-and-run viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (baseball) (sport)a centra vb.intranz.
hit-and-run driver nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]: leaves accident scene)şofer care fuge de la locul accidentului
 The police went to auto body repair shops to find the hit-and-run driver's car.
home run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baseball: run scored by batter on single hit) (anglicism, baseball)home run s.n.
 The batter hit a home run and began his ceremonial trot around the bases.
in the long run exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (eventually)în cele din urmă loc.adv.
 It's probably for the best in the long run. It will be a little bumpy at first, but in the long run it will be well worth it.
long run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long term)termen lung s.n.
 Having qualifications will help you in the long run. You may be angry now but you'll thank me in the long run.
on the run advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (evading capture)pe fugă loc.adv.
 He escaped from prison and is on the run.
run about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK (move around quickly)a fugi de colo-colo expr.vb.
 The children were running about excitedly.
run about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK, informal (go about things hurriedly)a face lucrurile în grabă expr.vb.
  a face ceva pe fugă expr.vb.
 We spent an hour running about, tidying the house before our guests arrived.
run across vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encounter by chance)a da peste, a întâlni din întâmplare loc.vb.
 I ran across this quote by Oscar Wilde while studying another author.
run after vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (chase)a fugi după vb.intranz.
 My dog loves to run after a ball.
run along interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (go)mișcă! exclm.
run amok,
run amuck,
go amok,
go amuck
vi + adv
(out of control)a fi dezlănțuit expr.vb.
  a alerga razna expr.vb.
 The crowd ran amok at the sound of gunfire. The farmer was alarmed to find a fox running amok in the henhouse.
run around viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move around quickly)a alerga de colo colo loc.vb.
 We wanted a garden where the children could run around and play.
run around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (go about things hurriedly)a prezenta în mare expr.vb.
  a discuta în grabă expr.vb.
run away viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (flee, escape)a fugi, a scăpa vb.intranz.
 He ran away before the police could catch him.
run away viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (child: leave home)a fugi / pleca de acasă expr.
 Sometimes children run away from home when they are mad at their parents.
run away with [sth] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (steal [sth])a fugi cu vb.intranz.
  a fura vb.tranz.
 The masked man ran away with the silver.
run back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (return)a se întoarce. vb.reflex.
 Jeremy had forgotten the flowers, but he didn't have time to run back.
run [sth] back vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (return [sth])a înapoia, a restitui vb.tranz.
  a da înapoi loc.vb.
run behind vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be late)a întârzia vb.intranz.
 Jane woke up late and is running behind.
run [sth] by [sb],
run [sth] past [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(check [sth] with [sb])a verifica o informație cu cineva expr.vb.
run down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (speak ill of, disparage)a bârfi vb.tranz.
run [sb/sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (hit with a vehicle)a călca cu mașina loc.vb.
  a accidenta vb.tranz.
  a lovi cu un vehicul expr.vb.
run dry vi + adj (dry up)secat adj.
 The river ran dry and all the fish died.
 Râul era secat şi toţi peştii muriseră.
run errands v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (go out to do chores)a face comisioane expr.vb.
 I've been running errands all morning, and still haven't finished everything I need to do!
run for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stand for: election)a candida pentru vb.intranz.
run for office (US),
stand for election (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(try to get elected to a public position)a candida la o funcție publică expr.vb.
run for president viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (stand for election)a candida la preşedinţie expr.
 The governor decided not to run for president after all.
run in circles,
go around in circles,
also UK: go round in circles
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (make no progress)a se învârti în jurul cozii expr.vb.
  a se învârti în cerc expr.vb.
  a nu avansa vb.intranz.
 This conversation just keeps going around in circles; we're not getting anywhere.
run in the family,
run in [sb]'s family
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be inherited, genetic) (talent, aptitudine)a moșteni vb.tranz.
  a fi genetic expr.vb.
 Artistic talent must run in Paul's family; he and his three sisters are all painters.
run into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (collide with, crash into)a intra în (cu maşina) vb.intranz.
  a se ciocni cu vb.reflex.
 Two cars ran into each other this morning.
run into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encounter by chance)a da peste, a întâlni din întâmplare loc.vb.
 I ran into my cousin yesterday at the market.
run into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (encounter [sth])a intra în bucluc, a da de necaz expr.vb.
  a o încurca loc.vb.
 He will run into danger, if he's not careful.
 O să intre în bucluc dacă nu are grijă.
run late viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (be behind schedule)a întârzia vb.intranz.
 I'd love to stop and talk to you, but I'm running late for an important meeting with my boss.
run low on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (have little left of [sth])a rămâne fără expr.vb.
 I hope we find a gas station soon, as this car is running low on fuel.
run of the mill,
run-of-the-mill
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(ordinary, average)de duzină loc.adj.
Notă: hyphens used when term is an adj before a noun
run off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (flee)a fugi vb.intranz.
 I saw the intruder run off as soon as he heard the alarm.
run [sb] off vtr + adv US, informal (chase away)a alunga vb.tranz.
 The protesters were run off the property by the police.
run [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (copies: print, duplicate)a multiplica vb.tranz.
 Could you please run off a hundred copies of this handout for me?
run off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (flow away)a se scurge, a se deversa vb.reflex.
 When it rains, water runs off and ultimately makes its way to a river, lake, or the ocean.
run off [sth] vi + prep (flow from)a curge vb.tranz.
 Rainwater will run off a slanted roof.
run off with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (steal)a fugi cu expr.vb.
  a fura vb.tranz.
 The housekeeper ran off with the silver.
run off with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (kidnap)a răpi vb.tranz.
run off with v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (leave partner for [sb] else) (figurat)a fugi cu expr.vb.
 Mrs. Johnson apparently ran off with her gardener!
run on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (continue)a continua vb.tranz.
 The meeting ran on until seven in the evening, and still no agreement was reached.
run on [sth] vi + prep (use for fuel) (tip de combustibil)a merge cu vb.intranz.
run out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have none left)a rămâne fără vb.intranz.
 He went to the shop, as he had run out of milk.
run out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (exit rapidly)a fugi afară, a ieşi fugind expr.
run out of [sth] vi phrasal + prep (use up supplies)a rămâne fără vb.intranz.
  a nu mai avea vb.tranz.
 We do need to go shopping as we have run out of teabags.
run out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be depleted)a se termina vb.reflex.
  a se epuiza vb.reflex.
 If medical supplies are allowed to run out, lives will be put in danger.
run out of [sth] vi phrasal + prep (exit rapidly)a ieși în grabă expr.vb.
  a fugi afară expr.vb.
run out of time v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have no time left)a nu mai avea timp expr.vb.
run over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (vehicle: knock down)a da cu maşina peste expr.
 I'm so sorry; I accidentally ran over your cat!
run over to [sth] vi phrasal + prep (dash to)a trage o fugă până la loc.vb.
 Can you just run over to John's and deliver this card?
 Poți să tragi o fugă până la John să-i duci felicitarea asta?
run through vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rehearse or review)a repeta vb.tranz.
 We will run through that difficult song once more before the show starts.
run-through nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (rehearsal, review)repetiție s.f.
run to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (cost)a ajunge vb.intranz.
  a costa vb.tranz.
 The cost of a new roof could run to several thousand dollars.
run to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (extend to)a se întinde vb.reflex.
  a ajunge până la expr.vb.
 The author's final draft ran to over 500 pages.
run to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (tend toward)a tinde vb.intranz.
 The teenager's taste in movies ran to horror and slapstick comedies.
run to [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (turn to for help)a apela la vb.intranz.
 Aren't you too old to keep running to your mother every time things go wrong?
run [sth] up [sth] vtr + prep (flag, banner: raise on pole)a arbora vb.tranz.
 The Boy Scouts are running the flag up the pole.
run [sth] up,
run up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(incur bill)a acumula o datorie vb.tranz.
 Shawna ran up a huge phone bill last month.
run up to [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (run to [sth/sb] and stop)a fugi vb.intranz.
 The boys ran up to the front of the church.
run [sth] up,
run up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(make larger, increase) (figurat)a umfla vb.tranz.
  a mări vb.tranz.
 The sudden shortage ran up the prices of butter and cheese.
run up against [sb/sth] vtr phrasal 3-part (face challenge)a întâmpina vb.tranz.
 The explorers ran up against some serious problems when the weather suddenly worsened.
run wild viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be uncontrolled)a o lua razna loc.vb.
 Residents say that gangs are running wild in the streets.
run with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US, figurative (be friends with)a se înhăita cu vb.reflex.
  a intra în cârdășie cu expr.vb.
 He has been known to run with a bad crowd.
 Se știe că se înhăita cu cine nu trebuie.
run-down,
run down
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (decrepit, dilapidated)dărăpănat adj.
  ponosit adj.
Notă: hyphen used when adj comes before the noun it modifies
 The shack by the river was old and run down.
run-down,
run down
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (person: exhausted)epuizat adj.
 Well, Doctor, I've been feeling listless and run down recently.
run-in nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (quarrel, disagreement)ceartă s.f.
  (arhaic)gâlceavă s.f.
run-in nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printing: text added without indenting) (text)continuare s.f.
  (text)adăugire s.f.
run-in adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (printing: added without indenting)adăugat fără indentare expr.
run in [sb],
run [sb] in
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (arrest) (informal)a sălta vb.tranz.
  a aresta vb.tranz.
run in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (visit quickly)a trece pe la cineva loc.vb.
run in [sth],
run [sth] in
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(printing: add without indenting)a adăuga fără indentare vb.tranz.
run-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (election, vote: deciding round) (alegeri)turul doi s.n.
  runda a doua s.f.
 The run-off for the presidential elections has polarized the country.
run-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preceding period)ajun s.n.
  perioadă de dinainte de s.f.
 Restaurants make a large part of their annual profit in the run-up to Christmas.
run-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time of preparation)perioadă dinaintea s.f.
 In the run-up to the World Cup, football fans all over the world become crazy with excitement.
run-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aircraft: prior to take-off) (înainte de decolare)pornire s.f.
  avânt s.n.
 The plane began to make its run-up to take-off.
test run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trial) (condus mașini)probă, încercare s.f.
  (mașini)test s.n.
 Rory took his race car to the track for a test run.
trial run nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (test)test s.n.
 I insisted on giving the car a trial run before I bought it. I took a trial run to see how much time I'll need to get to the airport tomorrow morning.
well-run,
well run
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(company, program: managed skillfully)bine administrat loc.adj
Notă: The hyphen may be omitted when the adjective follows the noun
well-run,
well run
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(race: run skillfully)parcurs bine expr.
Notă: The hyphen may be omitted when the adjective follows the noun
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'running' găsit și în aceste intrări:
In the English description:
Romanian:

Collocations: go running every [morning, evening, Sunday], a running [app, top, belt], (can hear) running water, more...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'running' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'running'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: rest | whisk

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.