WordReference can't translate this exact phrase, but click on each word to see its meaning:

spondee

 /ˈspɒndiː/

Nu am găsit nicio traducere pentru 'spondee' în dicţionarul englez-român.

Căutaţi o definiţie în dicţionarul englez monolingv.

Doriţi să traduceţi 'spondee' din română în engleză?


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'spondee' în titlu:

Play and learn: visit WordReference Games

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.