storey

Listen:
 /ˈstɔːrɪ/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglishRomanian
storey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (floor, level of building)etaj s.n.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglishRomanian
story nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (narrative)poveste s.f.
 Father read a bedtime story.
 Tata mi-a citit o poveste la culcare.
story nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plot)intrigă s.f.
 This book has a great story.
 Cartea aceasta are o intrigă excelentă.
story nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (version)poveste s.f.
  versiune s.f.
 Her story is different from mine.
 Povestea ei este diferită de a mea.
 Versiunea ei e diferită de a mea.
story nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US for storey (building floor)etaj s.n.
 We live on the second story.
 Locuim la etajul doi.
-story (US),
-storey (UK)
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(with a given number of floors) (tort)etaj s.n.
 
Traduceri suplimentare
EnglishRomanian
story nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (narration, tale)poveste s.f.
 Please, tell us a story.
 Te rugăm, spune-ne o poveste.
story nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (lie) (minciuni)povești, gogoși s.f.pl.
 The mischievous children told their parents a story.
 Această propoziţie nu este o traducere a propoziţiei englezeşti. Nu sunt așa naiv, nu-mi mai spune povești.
story nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (journalism: article)articol s.n.
 Jillian is hoping for a big story.
 Jillian speră să scrie un articol bun.
story nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US for storey (layer)nivel s.n.
 They had a five-story cake at their wedding.
 Au avut un tort cu cinci nivele.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Forme compuse:
storey | story
EnglishRomanian
three-storey apartment,
US: three-story apartment
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (flat with three floors)apartament cu trei etaje s.n.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'storey' found in these entries
In the English description:

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'storey' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'storey'.

In other languages: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Suedeză | Dutch | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Advertisements

Word of the day: Intermediate+ groom

Advertisements

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.