straw-coloured

 /ˈstrɔːkʌləd/

Nu am găsit nicio traducere pentru 'straw-coloured' în dicţionarul englez-român.

Căutaţi o definiţie în dicţionarul englez monolingv.

Doriţi să traduceţi 'straw-coloured' din română în engleză?

'straw-coloured' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'straw-coloured' în titlu:

See Google Translate's machine translation of 'straw-coloured'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Czech | Greek | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.