towards

Listen:
 [təˈwɔːrdz]


WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Traduceri principale
EnglezăRomână
toward,
towards
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(in the direction of)către prep.
  spre prep.
  în direcția loc.prep.
 Walk toward the Capitol and turn left on 8th Street.
 Mergeți către Capitoliu și luați-o la stânga pe Strada 8.
toward,
towards
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(facing)către prep.
  spre prep.
 She was standing with her back towards me.
 Stătea cu spatele către mine.
toward,
towards
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(in the direction of)către prep.
  spre prep.
  în direcția loc.prep.
 Drive towards Chicago and take exit 73.
 Conduceți către Chicago și luați-o pe la ieșirea 73.
toward,
towards
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
figurative (with regard to)cu privire la loc.prep.
  față de loc.prep.
 My colleague's attitude toward punctuality could do with some improvement.
 Atitudinea colegului meu cu privire la punctualitate ar putea suporta îmbunătățiri.
toward,
towards
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
figurative (for, contributing to)pentru prep.
  în scopul loc.prep.
 I've put a bit of money away toward my summer holiday.
 Am pus niște bani deoparte pentru vacanța mea de vară.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2019:

Forme compuse:
EnglezăRomână
bend [sth] to [sth],
bend [sth] toward [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(direct, turn)a îndrepta vb.tranz.
  a direcționa vb.tranz.
be favorably disposed toward [sb/sth] (US),
be favourably disposed towards [sb/sth] (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
formal (like)a-i plăcea cineva vb.tranz.
  a avea o preferință pentru loc.vb.
gear [sth] toward [sth/sb],
gear [sth] towards [sth/sb]
vtr + prep
(aim at)a direcționa, a orienta vb.tranz.
  a axa, a îndrepta vb.tranz.
  a se adresa vb.reflex.
 The TV company geared the show toward teenage girls.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Echipa de creație a direcționat propunerile către clienții cu bani.
be geared toward [sth] (US),
be geared towards [sth] (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(intended for)a se adresa vb.reflex.
  a fi destinat, a fi dedicat loc.vb.
 The 10k run/walk is geared toward all levels of ability, from professional marathoners to moms with strollers.
gravitate toward [sth],
gravitate towards [sth]
vi + prep
(be affected by gravity)a gravita vb.intranz.
  a fi atras de loc.vb.
 The planets in the Solar System gravitate towards the Sun.
gravitate toward [sth/sb],
gravitate towards [sth/sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (be drawn to)a înclina spre loc.vb.
 Crocodiles naturally gravitate towards water.
head toward/towards [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (go in direction of)a se îndrepta spre loc.vb.
 We last saw them heading toward Los Angeles.
incline [sb] toward [sth],
incline [sb] towards [sth]
vtr + prep
figurative (give [sb] a preference for)a influența pe cineva vb.tranz.
  (înspre ceva)a împinge pe cineva vb.tranz.
 To be honest, the fact that Tom doesn't like it inclines me towards it even more.
lean toward [sth/sb],
also UK: lean towards [sth/sb]
vi + prep
(incline body in the direction of)a se apleca spre vb.reflex.
 My grandmother often leans toward me in order to hear every word that I say.
lean toward [sth/sb],
also UK: lean towards [sth/sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (tend towards, prefer)a înclina spre vb.intranz.
  a prefera vb.tranz.
 In the upcoming election, he is leaning towards the Democrats.
orient [sth] to [sth],
orient [sth] toward [sth] (US),
orientate [sth] towards [sth] (UK)
vtr + prep
(adjust, position [sth])a orienta vb.tranz.
  a îndrepta vb.tranz.
 Sally oriented her plants to the south for the best sunlight.
oriented toward [sb/sth],
(US),
orientated towards [sb/sth] (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (focused on)axat adj.
  orientat (spre) adj.
  a viza vb.tranz.
 The resort is oriented toward young couples without children.
steer [sb],
steer [sb] toward [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
figurative (towards option) (figurat)a ghida vb.tranz.
  a îndruma vb.tranz.
  a călăuzi vb.tranz.
 Beth's parents steered her towards a career in finance.
 Părinții lui Beth au ghidat-o către o carieră în finanțe.
tend toward,
tend towards
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(be disposed or inclined to)a tinde spre vb.intranz.
 Certain writers tend towards exaggeration.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'towards' găsit și în aceste intrări:
In the English description:
Romanian:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'towards' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'towards'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: smart | drag

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.