upward

Listen:
 /ˈʌpwəd/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Traduceri principale
EnglezăRomână
upward,
upwards
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(direction: up)în sus loc.adv.
 The bird flew upward until it was just a speck in the blue sky.
upward,
upwards
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(to a higher place)în sus loc.adv.
 We climbed upwards for over an hour.
upward,
upwards
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(number, amount: more)în mod ascendent loc.adv.
 The translator revised her quote upwards when the client asked for additional work.
upward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (going up or increasing)ascendent adj.
 School officials are happy to announce that student scores show an upward trend.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2017:

Forme compuse:
EnglezăRomână
onward and upward,
onwards and upwards
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
figurative (increasingly successful)traducere nedisponibilă
 Our marketing campaign is moving onward and upward.
upward motion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rising movement)mişcare verticală s.f.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'upward' found in these entries
In the English description:


Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'upward' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'upward'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Suedeză | Olandeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: piece | slide

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.