warm

Listen:
 warm: /ˈwɔːrm/


WordReference English-Romanian Dictionary © 2018:

Traduceri principale
EnglezăRomână
warm adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not quite hot) (nu prea fierbinte)cald adj.
 The baby liked the warm milk.
 Bebeluşului îi plăcea laptele cald.
warm adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (good at retaining warmth) (care ţine de cald)călduros adj.
 This is a warm blanket, not like that thin one.
 Aceasta este o pătură călduroasă, nu ca cea subţire.
warm adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (affectionate)blând adj.
  afectuos adj.
 I like her warm manner. She really treats us well.
 Îmi place felul ei blând de a fi. Se poartă foarte bine cu noi.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Acea mămică era tare afectuoasă cu copilul ei.
warm vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make warm, heat)a încălzi vb.tranz.
 You should warm the baby's milk before feeding it to him.
 Ar trebui să încălzeşti laptele copilului înainte de a-l hrăni.
warm [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make warm)a încălzi vb.tranz.
 I'll warm some leftovers for lunch.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Soba s-a încălzit imediat.
 
Traduceri suplimentare
EnglezăRomână
warm adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (enthusiastic)cald adj.
  prietenos, apropiat adj.
 The host gave the guests a warm welcome.
warm adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (excited)excitat adj.
  (de plăcere)înfiorat adj.
 His sensual caresses made her feel warm all over.
warm,
getting warm
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(close to the target or secret)aproape adv.
  (figurat)cald! interj.
 It isn't Paul, but you're getting warm. His name does begin with a P.
warm adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of colours: red, orange, yellow)cald adj.
 I like orange. Such a warm colour compared to blue.
warm adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scent: recently left)proaspăt adj.
  recent adj.
 The dog smelled a warm scent and followed it.
warm adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (erotic)senzual adj.
  voluptuos, incitant adj.
 She had a warm caress and made him feel sexy.
the warm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surrounding warmth)căldură s.f.
  cald s.n.
 You must be cold! Come into the warm.
warm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become warm)a se încălzi vb.reflex.
  a se dezmorți vb.reflex.
 The weary traveler came in to warm by the fire.
warm [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (fill with affection)a încălzi vb.tranz.
  a binedispune vb.tranz.
 Her sunny smile warms me each morning.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.

WordReference English-Romanian Dictionary © 2018:

Forme compuse:
EnglezăRomână
get warm vi + adj (feel warm again)a se încălzi vb.pron.
keep warm viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (retain body heat)a ține cald loc.vb.
warm color (US),
warm colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bold color such as red)culoare caldă s.f.
 Colin is going to paint the room in warm colours.
warm down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (sports) (sport)încălzire s.f.
warm over vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (food: reheat) (mâncare)a încălzi vb.tranz.
 They ate warmed over food, left from the night before.
Warm regards exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." written (closing: letter, email, etc)salutări cordiale expr.
  cu stimă expr.
warm spot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (warm place)loc cald s.n.
  loc la căldură s.n.
 The cat had found itself a warm spot in front of the radiator.
warm spot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (affection)afecțiune s.f.
  slăbiciune, feblețe s.f.
 There's still a warm spot in my heart for my high school sweetheart.
warm spring nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (naturally-heated water source)izvor cu apă caldă s.n.
 There are many spas in Arkansas because of the warm springs there.
warm up viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (get warmer)a se încălzi vb.reflex.
 Let's go inside and warm up; we've been out here too long.
warm up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (do preparatory exercise)a se încălzi vb.reflex.
  a face exerciții de încălzire expr.
 Let's warm up a little before we start running.
warm up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make warmer)a încălzi vb.tranz.
 I lit a fire to warm up the house.
warm [sth] up,
warm up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(heat, reheat)a încălzi vb.tranz.
 Sally warmed up a piece of pie for dessert.
warm [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (audience: prepare for main act)a destinde vb.tranz.
  a pregăti publicul expr.
 The comic warmed up the audience with jokes and silly pranks.
warm weather nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mild climate, period of high temperatures)vreme caldă s.f.
 The Sonoran Desert is known for its warm weather during most of the year.
warm-blooded,
warmblooded
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(having constant body temperature)cu sânge cald loc.adj.
warm-hearted,
warmhearted
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(kind, generous)cu inima bună, bun la inimă loc.adj.
  generos adj.
warm-up nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (preparatory exercise) (exerciţiu fizic)încălzire s.f.
 The ballerina did some warm-ups before beginning her routine.
  Lipsește ceva important? Raportează o eroare sau sugerează o îmbunătățire.
'warm' găsit și în aceste intrări:
In the English description:
:

Collocations: warm yourself [inside, by the fire], [get into, enjoy, stay in] the warm, warm [food, weather, air, body], more...

Discuţii pe forum care conţin cuvântul (cuvintele) 'warm' în titlu:

Vezi traducerea automată a Google Translate a 'warm'.

În alte limbi: Spaniolă | Franceză | Italiană | Portugheză | Germană | Olandeză | Suedeză | Rusă | Poloneză | Cehă | Greacă | Turcă | Chineză | Japoneză | Coreeană | Arabă

Reclamă

Word of the day: thunder | boom

Reclamă

Raportează o reclamă care ți se pare nepotrivită.