WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
a great deal,
a good deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bargain)en bra affär, en god affär uttr
  ett kap s
 I chose the car because it was reliable and a great deal.
a great deal,
a good deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(much, large amount)en hel del s
  mycket adv
 I have a great deal to accomplish before the end of the semester.
a great deal of [sth],
a good deal of [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(large amount of [sth])en hel del av ngt s
  (något formellt)åtskilligt med adv + prep
  mycket av adv
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(greatly, very much)mycket adv
  högt adv
 I value your input a great deal.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(considerably)mycket adv
  avsevärt adv
 I'm feeling a great deal better since I ate some soup.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "a great deal" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'a great deal'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: smart | drag

Reklam

Rapportera en olämplig annons.