apply

Listen:
 /əˈplaɪ/


WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

Huvudsakliga översättningar
EnglishSwedish
apply [sth] (to [sth] or [sb]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (spread) (formellt)applicera vtr
  (vardagligt)lägga på, ta på, sätt på vtr + prep
  (ålderdomligt)anbringa vtr
 Please apply sunscreen before going outside.
apply [sth] (to [sth]) vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put to work) (vardagligt)använda, testa vtr
  (formellt)tillämpa vtr
 Justin was excited to apply the new skills he had learned.
apply [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (impose: a law)tillämpa vtr
 A judge's job is to apply the law, not to make new laws.
apply [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put [sth] to use)applicera ngt på ngt, applicera ngt till ngt vtr + prep
  påverka, verka vtr
 She was able to apply her skills to the new project.
apply (to [sth] or [sb]) viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be relevant)vara tillämplig vitr
  (vardagligt)gälla vitr
 In this new situation, the old rules do not apply.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Collocations: apply for a [job, position, internship, work permit, visa], apply to [a school, a company, college], apply for admission (to), more...

Forumdiskussioner med ord(en) "apply" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'apply'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: spare | scale

Reklam

Rapportera en olämplig annons.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.