awkward

Listen:
 [ˈɔːkwərd]


WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
awkward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clumsy)klumpig adj
  (fysiskt eller psykiskt)tafatt adj
  (med händerna)valhänt, fumlig adj
 The boy was so awkward that he kept knocking things over.
awkward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (troublesome)besvärlig adj
  (vardagligt)krånglig adj
 My nephew is entering that awkward stage of adolescence.
awkward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (uncomfortable, delicate) (ej trivsam eller trevlig)obekväm adj
  (obehaglig)besvärad adj
  (vard, besvärad och obehaglig)pinsam adj
  (som måste behandlas försiktigt)känslig adj
 I had an awkward conversation with my ex-girlfriend.
awkward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (situation: difficult)besvärlig adj
  (omodernt)penibel adj
 I never know what to do in these awkward social situations.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
awkward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cumbersome, ill-fitting)obekväm adj
  (svår att röra sig i)klumpig adj
 The diving equipment felt awkward when he wore it for the first time.
awkward adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (requiring care, hazardous) (svår, problematisk)besvärlig adj
  (svår)svårhanterlig adj
  (farlig)riskfylld adj
 Our attempt to move the heavy sofa led to an awkward trip down the stairs.
Awkward! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (describing person or situation) (lånord)Awkward! interj
  Pinsamt! interj
 Andrea gave you a bottle of wine even though you don't drink alcohol? Awkward!
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Collocations: awkward around [women, children, other people], was [put in, faced with] an awkward situation, [sitting, lying] in an awkward position, more...

Forumdiskussioner med ord(en) "awkward" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'awkward'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: full | neat

Reklam

Rapportera en olämplig annons.