bolt

Listen:
 /bəʊlt/


WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

Huvudsakliga översättningar
EnglishSwedish
bolt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fastener with nut)bult s
  skruv s
 Ned needs two more bolts to repair the garage door.
bolt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lock for door)låskolv s
  regel s
 This apartment has many safety features, including an intercom system and a bolt on the door.
bolt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lock door with a bolt)regla vtr
 Remember to bolt the door at night.
bolt viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (run off suddenly)rymma, smita vitr
  fly vitr
  (slang)sjappa vitr
  (informellt)sticka vitr
 The rabbit bolted at the sound of the car door slamming shut.
bolt [sth],
bolt [sth] to [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(attach with a bolt)bulta vtr
 
Ytterligare översättningar
EnglishSwedish
bolt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (roll: of fabric)tygrulle s
 It took two entire bolts of fabric to make the princess's wedding dress.
bolt viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (horticulture: go to seed)bli förvuxen vitr
 Cilantro bolts quickly in hot weather.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "bolt" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'bolt'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: joke | drape

Reklam

Rapportera en olämplig annons.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.