bulk

Listen:
 /bʌlk/


WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

Huvudsakliga översättningar
EnglishSwedish
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unpackaged cargo) (allmän)lös last s
  (på fartyg)bulklast s
Anmärkning: often preceded by "in"
 The parts are going to be shipped in bulk.
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (largeness) (vardaglig)storlek s
  omfång s
 The box's bulk made it difficult to carry.
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (foods: fibrous)kostfibrer s
 Her diet requires her to eat bulk to increase her fibre intake.
the bulk (of [sth]) nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (most, greater part) (vardagligt)huvuddel s
  (formell)merpart, huvudpart s
 They are requesting that the bulk of the payment be made in advance.
 
Ytterligare översättningar
EnglishSwedish
bulk nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paper thickness)tjocklek s
 The thickness of a piece of paper is called its bulk.
bulk viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (appear important)framstå som viktig vbal uttr
  (informell)te sig viktigt vbal uttr
 Military spending bulks large at election time.
bulk [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (expand)öka vtr
 The city bulked the police force due to increased crime.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Collocations: really bulked up, did the bulk of the [project, work], buy bulk [foods, goods] , more...

Forumdiskussioner med ord(en) "bulk" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'bulk'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Rumänska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: return | ham

Reklam

Rapportera en olämplig annons.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.