catch

Listen:
 /kætʃ/


För verbet: "to catch"

Preteritum: caught
Perfekt particip: caught

WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

Huvudsakliga översättningar
EnglishSwedish
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (moving object)fånga vtr
 I can catch the ball with one hand.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (transport)ta vtr
  hinna med vtr partikel skj
 Bill needs to catch a bus from town.
catch [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (grasp, seize)gripa vtr
  ta tag vtr partikel skj
  få tag i, få fatt på vbal uttr
 Jason caught her by the wrist.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fishing, hunting)fånga vtr
  (fiske)dra upp vtr partikel skj
 We caught five salmon in the river.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (disease) (en sjukdom, förkylning etc)ådra sig vtr + refl
  (sjuk, förkyld etc)bli vtr
 Leah catches a cold every winter.
catch vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover unexpectedly)ertappa vtr
  (avslöja ljugande)beslå vtr
  komma på vtr partikel skj
  ta någon på bar gärning vbal uttr
 The police caught him in the act.
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become entangled)fastna vitr
  (vardaglig)sno in sig, trassla in sig vbal uttr
 As I was riding my bicycle, my shoelaces caught on the gears.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (moving object)fångst s
 He made a diving catch.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fastening)spärr s
  hake s
  knäppe s
  lås s
 The catch on the suitcase is stuck.
 
Ytterligare översättningar
EnglishSwedish
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fishing, hunting)fångst s
 Salmon is the catch of the day.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (condition) (vardaglig)hake s
  komplikation s
  problem s
 What's the catch?
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: catching ball)lyra s
 Sammy made a great catch in the game.
catch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (song) (historisk kanon)catch, skämtsam kanon s
  (allmänt)sång, låt s
 Eddie loves to sing songs and catches from the Victorian era.
a catch,
quite a catch,
a real catch
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal, figurative ([sb] worth marrying) (vardaglig)kap s
 I hear her new man is quite a catch!
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (begin to burn)fatta eld vitr + s
 Lou dropped a match and the gasoline caught.
catch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (sport: be catcher) (baseboll)spela som catcher vbal uttr
 Jennifer is catching in the softball game today.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (see)se vtr
 Did you catch the news last night?
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (hear)uppfatta vtr
  höra vtr
 I didn't catch what you said.
catch [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person departing)hinna ikapp vtr partikel skj
 You might be able to catch him if you hurry.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (see, not miss)hinna till, hinna med vtr partikel skj
  se vtr
  gå på vtr partikel skj
 Let's catch the art show at the museum before it closes.
catch [sth] in [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usu passive (entangle)fånga vtr
  trassla in vtr partikel skj
 The fly was caught in the spider's web.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (gesture, likeness)fånga vtr
 The artist caught her expression beautifully.
catch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, informal (take momentarily)hålla vtr
  ta vtr
 Would you just catch my coat for a second while I make a telephone call?
catch [sb] doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover unexpectedly)ertappa vtr
  (avslöja ljugande)beslå vtr
  komma på vtr partike skj
  ta någon på bar gärning vbal uttr
 Alice caught her boyfriend eating cookies in the middle of the night.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "catch" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'catch'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: above | bare

Reklam

Rapportera en olämplig annons.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.